Přeskočit navigaci

Přijali mě! Nebo ne?

Přijali mě! Nebo ne?

Je to v kapse? Gratulujeme. A jestli to nevyšlo napoprvé, čeká na vás druhá šance v dalších kolech. Pozor na informaci o výsledcích – písemné rozhodnutí se posílá jen nepřijatým.


Jak zjistím výsledky přijímaček

Celkové hodnocení uchazečů ukončí ředitel školy do 2 pracovních dnů po získání centrálně vyhodnocených jednotných testů, které obdrží nejpozději do 28. dubna, a výsledky neprodleně oznámí.

Přijali mě!!!

*    Po zkoušce nečekejte žádný dopis s písemným sdělením.

*    Seznam přijatých (pod přiděleným registračním číslem) bude společně s pořadím uchazečů podle výsledku hodnocení a hodnoticími kritérii zveřejněn na přístupném místě ve škole a školním webu, a to po dobu alespoň 15 dnů.

*    Do nástavbového studia v jakékoli formě vzdělávání (tedy i denní) se zápisový lístek nepodává.


Nevyšlo to

Mail box with letters

*    Jestliže se nezadaří (a to vám nepřejeme), rozhodnutí dostanete písemně.

*    Pokud není možné doručit oznámení o nepřijetí, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, poté je považováno za doručené.

*    Budete-li mít k rozhodnutí vážné výhrady, máte právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Musíte tak učit písemně a přesně popsat vaši situaci.

*    Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.

*    Na nic nečekejte a okamžitě začněte hledat v informacích o dalším kole, do kterého se přihlásíte a zkusíte to znovu.


Druhé a další kola přijímacího řízení

Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení.

Pro vykonání zkoušky se stanovuje již jen jeden termín. Dejte pozor, aby se vám zkoušky v různých školách nepřekrývaly. Nárok na náhradní termín nemůžete uplatnit.

Musíte znovu podat přihlášku řediteli střední školy, včetně lékařského posudku a dalších dokumentů. Počet přihlášek již není omezen.

V druhém kole se jednotné zkoušky nekonají a průběh přijímaček je v kompetenci ředitele školy.


A kde mám ještě šanci?

Přehled o všech volných místech na středních školách v příslušném kraji a termínech pro druhé kolo, případně i pro třetí, získáte z webových stránek krajských úřadů (v Praze Magistrátu hlavního města Prahy. Školy jim tuto informaci povinně oznamují ihned po vyhodnocení prvního kola.  

www.urady.cz

O vyhlášení druhého kola budou informovat i samotné školy na svých webových stránkách, budou se však týkat jen konkrétní školy.


Doporučení:

Webové stránky krajských úřadů sledujte průběžně už od zjištění, že jste nebyl/a přijat k vybranému studiu. Informace o volných místech v jednotlivých oborech se budou plnit postupně, tak jak je budou školy oznamovat.


Nevíte si rady?Napište nám

Zpět