Přeskočit navigaci

Jak se rychle prokousat textem v učebnici

Jak se rychle prokousat textem v učebnici  

Máte toho k učení moc a nevíte, co s tím? Zkuste se inspirovat metodou, která by vám měla pomoci. Nic složitého.  

      Metoda P-O-Č-AČ-O

*    Přehled

Nejdřív potřebujete získat rychlý přehled o textu – zjistěte, kolik má nadpisů a odstavců (osnovu). Přečtěte si celou kapitolu nebo téma, které se máte naučit, ale velmi zběžně, rychle, spíš informace jen přelétněte očima, abyste věděli, co obsahuje (nadpisy, ztučnělé body a pojmy). Pak si text přečtěte znovu a pozorněji.


*    Otázky

Ve druhém kroku vyhodnoťte, co už znáte odjinud, a pouze si to zopakujte.

Tužkou označte, co je podle vás v textu důležité. Neznámá slova nebo pojmy vyhledejte ve slovníku nebo na internetu. Musíte textu rozumět. 


*    Čtení

Teď už musíte důkladně a soustředěně číst text odstavec po odstavci. Pro lepší koncentraci zařaďte krátké přestávky, zejména když vaše pozornost začíná ochabovat. Prohlédněte si pečlivě obrázky a náčrty. Složité pasáže přečtěte i dvakrát a nahlas.


*    Aktivní čtení

Po prvním podrobném čtení následuje aktivní práce s textem. Znovu čtěte text, ale teď už s tužkou v ruce. Podtrhávejte si přímo v textu důležité informace, dělejte si poznámky na papír nebo do sešitu. Pokud je učebnice vaše vlastní, použijte např. zvýrazňovače. Věty, kterým nerozumíte, vypište na papír a někoho požádejte o vysvětlení.


*    Opakování

Posledním krokem je shrnutí naučeného, tj. opakování celé látky. Nejvíc funguje, když si látku zopakujete nahlas nebo se dáte někým přezkoušet. Jde o to, popsat vše, co si pamatujete, bez koukání do textu. Zpočátku to může s vaší pamětí pokulhávat a občas do textu nahlédnete. Až se naučíte pracovat s textem, postačí tři čtení (zběžné, důkladné a aktivní) a budete schopni opakovat hlavní myšlenky z učiva svými slovy.Zpět