Přeskočit navigaci

Formy vzdělávání

Formy vzdělávání

Školu je možné studovat různými způsoby. Po základní škole pokračují mladí lidé denním studiem, ale pro dospělé zájemce, kteří se rozhodnou zvýšit nebo rozšířit své vzdělání existují i jiné příležitosti. Dosažené vzdělání je ve všech formách rovnocenné.

denní forma

*    v počátečním vzdělávání se žáci a žákyně na základních, středních a vyšších odborných školách vzdělávají v denním režimu,

*    do školy se dochází každý den v pětidenním vyučovacím týdnu.


Jiné formy než denní umožňují dospělým zájemcům skloubit studium se zaměstnáním:


dálková forma

*    studium spočívá převážně v samostatné práci,

*    školní výuka probíhá obvykle 1x týdne v odpoledních hodinách,

*    během školního roku je možné využít 200 – 220 konzultačních hodin,

*    většinou je třeba předem se dohodnout se zaměstnavatelem o uvolňování z práce,

*    v oborech s maturitní zkouškou bývá o jeden rok delší než v denním režimu, tzn. 5 let.


distanční forma

*    výuka neprobíhá ve škole, ale jde o řízené samostudium s individuálními konzultacemi,

*    využívají se jiné formy komunikace a spolupráce s učiteli – skype, počítačové interaktivní programy, internet, e-mail, videokonference, užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky,

*    žák má svého osobního učitele, který mu pomáhá studium organizovat a řídit (učitel bývá označován jako tutor, v překladu domácí nebo soukromý učitel, konzultant),

*    studium je optimální např. pro ekonomicky aktivní jedince, ženy na mateřské dovolené, osoby pečující o své příbuzné nebo s časově náročným zaměstnáním,

*    obvykle se za studium platí vyšší školné vzhledem k organizační a technologické náročnosti,

*    délka studia je shodná s délkou v denní formě.


kombinovaná forma

*    kombinuje se denní forma vzdělávání s další (zpravidla dálkovou),

*    v denním režimu probíhá odborná příprava, druhá forma slouží k výuce všeobecně vzdělávacích a teoretických předmětů.


večerní forma

*    v současnosti je pro časovou náročnost již málo využívaná,

*    výuka probíhá odpoledne a večer v rozsahu 10–18 hodin týdně.Zpět