Přeskočit navigaci

Proč se učit a jak se nedostat do problémů

Proč se učit a jak se nedostat do problémů

Odborníci tvrdí, že školní úspěšnost závisí daleko víc na dobré domácí přípravě, vůli se pravidelně učit než na tom, jak „chytří“ jsme se narodili. Zajímavé, že? Je to dobrá motivace pro ty, kteří tvrdí, že jim učení nejde? Určitě ano.    

Pokud opravdu chci, mohu se změnit

*    Věř, že všechno, co se naučíš, budeš v životě potřebovat. Možná ne hned, možná ne úplně do hloubky.

*    Učíš se pro sebe, a ne pro učitele nebo rodiče. Opravdu stačí 20 minut učení denně. 

*    Jednou budeš dospělý. Co se učit odpovědnosti za sebe už teď?

*    Musíš, nebo chceš? Chtít je lepší.


Desatero pro efektivní učení

*    Vytvoř si k učení co nejvhodnější podmínky.

*    Choď včas spát.

*    Pořiď si diář a rozděl svůj čas na povinnosti a zábavu.

*    Začni se učit už ve škole.

*    Zapisuj si výklad do přehledných poznámek.

*    Nauč se správně pracovat s textem v učebnici.

*    Uč se v kratších časových blocích.

*    Opakuj si nové učivo co nejdříve.

*    Nauč se „chtít“ – „musím“ moc nefunguje.

*    Zkus se učit s někým dalším, bude vás to více bavit.


Děláš to tak, nebo se budeš muset nad sebou zamyslet?


A co s problémy při učení

Špatná koncentrace 

Jak na to:

*    uč se nahlas

*    dělej výpisky

*    podtrhávej si podstatné informace, kresli schémata – činností udržíš pozornost nejlépe

*    rušivé vedlejší myšlenky si zapiš vedle na papír a po učení se k nim vrať


Poruchy s pamětí

Co bývá nejčastější příčinou? Jsi málo soustředěný a neuvědomuješ si, co se učíš. Ruší tě hluk (hlasitá hudba, řeč, otevřené okno). Učíš se toho moc najednou a skáčeš od jednoho k druhému. Učíš se látku těsně před hodinou a to způsobuje, že si nevzpomeneš na látku, kterou ses učil včera. Učíš se podobné předměty po sobě (např. anglická slovíčka a pak německá).

Jak na to:

*    uč se pravidelně – trénuj paměť

*    snaž se pracovat s chutí, se záměrem si látku pamatovat

*    spojuj si učivo s něčím známým (např. látku o Karlu IV. spoj se školním výletem na Karlštejn).

Tréma a strach

Jak na to:

*    pravidelně se uč a připravuj na zkoušení

*    nacvičuj si zkoušení a výstupy doma nebo s kamarádem

*    těsně před zkoušením a písemkou se už neuč, pouze zjistíš, co všechno neumíš.


Nechuť k předmětu

Jak na to:

*    přemýšlej, co ti na předmětu vadí. Je pro tebe těžký? Chybějí ti základy? S mezerami nemůžeš rozumět, o co jde. Vadí ti učitel? Bojíš se ho, nebo špatně vykládá?

*    zkus hledat něco zajímavého na předmětu samotném, něco, co ostatní nevědí a čím můžeš překvapit u zkoušení.


Zpět