Přeskočit navigaci

Napoprvé to nevyšlo, co dál

Napoprvé to nevyšlo, co dál

Nevyšlo to na první pokus? Určitě jsi zklamaný/á, ale nejde o žádnou tragédii. Brzy přijde druhá šance - druhé kolo přijímaček. Seber sílu a jdi do toho znovu. Jestli máš odůvodněné pochybnosti o svém nepřijetí, můžeš se proti rozhodnutí písemně odvolat.


Když neprojdeš přijímačkami a škola tě nepřijme studiu, obdržíš rozhodnutí písemně (na rozdíl od přijatých, kteří své jméno/přidělený kód najdou na školním webu).

Vybírej poštu! Jestliže nelze oznámení o nepřijetí doručit, uloží se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů a pak je považováno za doručené.

Druhá šance

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

Detailní přehled o volných místech ve středních školách, oborech, do kterých se můžeš ve druhém kole přihlásit a termínech pro zkoušku s informací, z čeho se budou skládat, najdeš:


*    na webových stránkách krajského úřadu = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol s volnými místy v daném kraji (pražské školy jsou na webu Magistrátu hlavního města Prahy)

*    na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = přehled se týká pouze nabídky školy.


Doporučení:
Školy mají povinnost po vyhodnocení prvního kola oznámit místně příslušnému krajskému úřadu počty neobsazených míst. Krajské úřady plní své webové stránky přehledy o volných místech na školách průběžně, pro je začni sledovat hned po oznámení o nepřijetí.


Odkazy na přehledy o volných místech v jednotlivých krajích


Hlavní město Praha


http://skoly.praha.eu/84702_Dosud-volna-mista-pro-prijeti-do-1-rocniku-na-strednich-skolach

Středočeský kraj


https://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/29

Jihočeský kraj


http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20152016.htm

Plzeňský kraj


http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/volna-mista-na-strednich-skolach-v-plzenskem-kraji-11

Karlovarský kraj


http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Ústecký kraj


http://www.kr-ustecky.cz/prijimani-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole/ms-207972/p1=204451

Liberecký kraj


http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4237/Dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-do-prvnich-rocniku-strednich-skol.aspx

Královéhradecký kraj


http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=154

Pardubický kraj


https://www.klickevzdelani.cz/%C5%BD%C3%A1ci-a-studenti/%C5%BD%C3%A1ci-a-studenti-p%C5%99ehled-sekc%C3%AD

Kraj Vysočina


http://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=9083

Jihomoravský kraj


http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/volna-mista-na-strednich-skolach-pro-skolni-rok-201617

Olomoucký kraj


https://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

Zlínský kraj


https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/II.-a-další-kola-přijímacího-řízení-na-SŠ-ve-Zlínském-kraji.aspx

Moravskoslezský kraj


http://www.msk.cz/skolstvi/index.html


Do dalších kol nová přihláška ke studiu

*    Vyplň přihlášku ke studiu jako v prvním kole a pošli ji řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li požadován).

*    Ve druhém kole, případně dalších, není již počet přihlášek omezen (můžeš podat třeba tři).

*    Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor.

*    Pokud je ředitelem stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Hlídej si, aby se v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín.

*    Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí


Máš ke svému nepřijetí nějaké vážné výhrady? Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat, a to u ředitele střední školy. Písemné odvolání by mělo obsahovat podrobné zdůvodnění nesouhlasu. 

Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá tvůj odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne.

V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.


*    Když je odvolání úspěšné


Přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu, nemůže již své rozhodnutí změnit. Výjimkou je ale situace, kdy tě do jiné školy nakonec přijmou na základě kladně vyřízeného odvolání.


Potom ti škola, ve které ses původně zapsal/a, po předložení výsledek odvolání tvůj zápisový lístek vrátí. Není přitom rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení odvolání probíhalo.Zpět