Přeskočit navigaci

Obory s talentovou zkouškou

Obory s talentovou zkouškou 


Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu a mnohem dříve než do jiných oborů. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy.

Talentové zkoušky se konají:


*    do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba

*    do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82, např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř

*    do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče povinná jednotná přijímací zkouška).


Kritéria přijímaček se zveřejní do 31. října

O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímaček a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách příslušných škol.


Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu


*    Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.

*    Prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, doruč svou přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.

*    Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.

*    Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni na www.msmt.cz.

*    Pokud se hlásíš do maturitního oboru, při vyplňování přihlášky se drž pravidel:

Hlásím se do maturitního oboru


První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

Období pro vykonání talentových zkoušek platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele:


období přijímacích zkoušek

platné pro

2. - 15. ledna 2017

obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82

– maturitní i nematuritní

15. – 31. ledna 2017

umělecké obory v konzervatořích


Vzhledem ke změnám přijímacího řízení do gymnázií se sportovní přípravou, oddělujeme informace od oborů s uměleckým zaměřením.


Gymnázia se sportovní přípravou – talentovky i jednotná zkouška


Od školního roku 2016/2017 se u maturitních oborů (ve všech formách vzdělávání) zavádí povinná jednotná přijímací zkouška, která se týká i 4, 6 a 8letých oborů gymnázií se sportovní přípravou (dále zkratka GSP).

Po talentových zkouškách tak musíš vykonat ještě písemné testy jednotné zkoušky. Testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Nepřipravuje je škola, ale Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je bude i vyhodnocovat.

Do celkového hodnocení uchazeče bude mít výsledek jednotné zkoušky podíl 40 %.

Výhoda jednotných zkoušek: když využiješ možnosti podat dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáš dvakrát, do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.


Pozor na termíny zkoušek do GSP

Pro vykonání jednotné zkoušky jsou stanoveny pevné termíny bez výběru.

V případě, že ředitel školy vyhlásí i školní přijímací zkoušku (může a nemusí být), musejí být určeny dva volitelné termíny pro její vykonání v rámci období přijímaček do běžných oborů.


období pro talentové zkoušky


2. ledna – 15. února 2017


termíny pro jednotnou zkoušku

12. a 19. dubna 2017 – 4leté obory GSP

18. a 20. dubna 2017 – 6 a 8leté obory GSP

období pro školní zkoušku

12. – 28. dubna 2017


Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení.

Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období od 5. do 15. února, v konzervatořích do 10. února.


*    Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.

*    Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu.  

*    Pokud se nezapíšeš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.

*    Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.

*    Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

*    Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.

*    Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

*    Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.


Nevyšlo to?

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění:


*    nejpozději do 20. ledna,

*    do 20. února u gymnázií se sportovní přípravou.


Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijata do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v obvyklém termínu. Musíš si vybrat jiný obor i zaměření a do 1. března znovu podej dvě přihlášky.

Hlásím se do maturitního oboru

Jdu do nematuritního oboru


Zpět