Přeskočit navigaci

Škola mě nebaví, končím …

Jak mohu studovat při zaměstnání?

TIPY

»   Obrázkový manuál k  této stránce

»   Prohlédni si filmové ukázky z multimediálního průvodce volbou povolání

»   Stáhni si příručku: Jak se učit na SŠ

»   Prohlédni si katalog oborů

»   Napiš do Centra kariérového poradenství

S kým se mohu poradit?

»   S rodiči

»   S výchovným poradcem

»   S třídním učitelem

»   S učitelem, kterému důvěřuješ

»   Se školním psychologem

»   S pracovníkem pedagogicko- psychologické poradny

»   S poradcem úřadu práce

»   S pracovníkem Centra kariérového poradenství

»   S pracovníkem Informačního centra pro mládež

Uvažujete nad tím, že necháte školy a půjdete do práce?

Odpověděli jste ano? Pak jsou následující informace určeny především vám.

Zájem o práci a touha být nezávislý je ve vašem věku naprosto v pořádku, ale zamyslete se, co bude dál. V budoucnu patrně získáte nějaké pracovní zkušenosti, ale nebudete mít žádnou kvalifikaci. Přečtěte si pár inzerátů s nabídkami práce a uvidíte, proč je dobré mít alespoň výuční list. Většina z těch, kteří předčasně ukončili vzdělávání, se dřív nebo později do školy stejně vrací, aby školu dokončili a získali kvalifikaci. A velmi těžce dohánějí, co už zapomněli.

Přesto vás zajímá výdělek a zkušenosti z „opravdové práce“ víc než škola? Neuspokojila by vaši finanční potřebu například dlouhodobá brigáda s ponecháním výhod studenta?

Studium při zaměstnání

Nelze-li jinak, pokuste se alespoň skloubit studium se zaměstnáním. Studium při zaměstnání však znamená, že místo každodenního docházení do školy se víceméně učíte sami. Rozsah učiva však zůstává stejný!  Mimoto, většinu času trávíte v práci, někdy i přípravou na ni. Budete mít čas na sport, vaše koníčky, rodinu? Není vhodnější studium řádně dokončit a pak se plně věnovat zaměstnání?

Jak se vzdělávat a současně pracovat? Existuje několik forem studia: dálková, večerní, distanční a kombinovaná. Při výběru zohledněte i vzdálenost školy od místa vašeho bydliště či práce, váš pracovní režim, dohodu se zaměstnavatelem apod. Každá z forem studia je jinak organizovaná a ne vždy může vyhovovat.

A pozor, ne každá škola a ne každý obor se nabízí jako studium při zaměstnání.

Jakou formu studia zvolit?

Při volbě jiné než denní formy studia vždy přemýšlejte o tom, kdy se budete učit. Nestačí pouze občas dojít do školy, ale naopak, učíte se a vyhledáváte informace sám. Zkrácením doby trávené ve škole se logicky prodlužuje doba potřebná na samostudium.

Dálková forma studia

Charakteristika: samostudium je spojeno s konzultacemi ve škole v rozsahu 200-220 konzultačních hodin ročně. Každá škola má vlastní harmonogram konzultačních hodin v pracovní i mimopracovní dny.

Příklad: 3 konzultace/ měsíc – pracovní i mimopracovní dny 12:30-18:30

Výhody: nejčastější forma studia při zaměstnání, nejširší vzdělávací nabídka.

Nevýhody: náročné na samostatnou přípravu.

Večerní forma studia

Charakteristika: do školy chodíte odpoledne a večer nebo část pracovního týdne v rozsahu 10 -18hodin týdně.   

Příklad: 3 pracovní dny v týdnu 14:30 – 18:30

Výhody: větší kontakt se školou a spolužáky, výklad učební látky, prostor pro vysvětlení nejasných témat a pro diskuzi. 

Nevýhody: časové skloubení práce a studia, menší vzdělávací nabídka.

Distanční forma studia

Charakteristika: samostatné vzdělávání realizované na dálku prostřednictvím emailu a internetu s individuálními konzultacemi.

Příklad: pevné konzultace 6x rok – ostatní individuálně ve vypsané konzultační hodiny jednotlivých vyučujících.

Výhody: nenáročné na dojíždění, učíte se doma.

Nevýhody: velmi omezená vzdělávací nabídka, náročné na dlouhodobou motivaci ke studiu.

Kombinovaná forma studia

Charakteristika: denní forma studia se střídá obvykle s dálkovou. Odborné předměty jsou realizovány v denní formě a všeobecně vzdělávací probíhá dálkově samostudiem.

Výhody: větší volnost pro práci a přitom být jednou nohou ve škole.

Nevýhody: minimální vzdělávací nabídka.
Zpět