Přeskočit navigaci

Nedobrovolný odchod

Jak si vybrat školu podruhé?

TIPY

»   Obrázkový manuál k  této stránce

»   Prohlédni si filmové ukázky z multimediálního průvodce volbou povolání

»   Stáhni si příručku: Jak se učit na SŠ

»   Prohlédni si katalog oborů

»   Napiš do Centra kariérového poradenství


S kým se mohu poradit?

»   S rodiči

»   S výchovným poradcem

»   S třídním učitelem

»   S učitelem, kterému důvěřuješ

»   Se školním psychologem

»   S pracovníkem pedagogicko- psychologické poradny

»   S poradcem úřadu práce

»   S pracovníkem Centra kariérového poradenství

»   S pracovníkem Informačního centra pro mládež

Důvody pro změnu školy mohou být různé. Mezi nejčastější patří vyloučení ze školy pro trvale špatný prospěch, opakované porušování školního řádu, ztráta zájmu o obor, ale také problémy se začleněním do kolektivu a neshody s učiteli.

Pokud jste se rozhodli změnit školu dobrovolně, určitě pro to máte pádný důvod. Máte ale jistotu, že se situace nebude na nové škole opakovat? Důležité je ze školy „neutíkat“, ale nejprve se pokusit vyřešit problém.

Myslete i na to, že na každé škole mohou být nějaké nedostatky, např. omezený přístup k výpočetní technice, z různých důvodů ne příliš inspirující praxe apod. Počítejte i s tím, že můžete mít velké starosti s novým umístěním. Na přestup sice máte právo, ale nová škola nemusí mít volné místo, nebo nesplňujete její požadavky.

Jestliže odcházíte kvůli problémům s vaším chováním, přehodnoťte vaše postoje a pokuste se začít jinak. Myslete na to, že původní škola o vás bude informovat vaše nové působiště a je na vás, jak se uvedete.

Mám vybraný obor - jak si vybrat školu?

Doporučení 1 – vytvořte si seznam škol

Vyhledejte všechny školy, které vyučují hledaný obor, a porovnejte je. Počítejte se změnami v dojíždění, novými finančními nároky (na soukromých školách se platí školné) apod.

Doporučení 2 – získejte co nejvíce informací o škole

Zavolejte do školy a domluvte si návštěvu. Ptejte se na vše, co vám připadá důležité a co vás zajímá – jaké jsou podmínky pro přestup, zda budete absolvovat nějakou vstupní zkoušku apod. Proto je vhodné v nové škole promluvit o příčinách vašeho přestupu, co hodláte udělat pro zlepšení situace je-li to ve vašich silách (např. pravidelně docházet do školy, omezit konflikty, které jste vyvolával) a dohodnout se na tom, jak vám škola může pomoci (např. doučování, spolupráce s psychologem).

Doporučení 3 – příprava na rozdílové zkoušky

Využijte všech možností přípravy z předmětů, ze kterých budete případnou zkoušku vykonávat. Pokud máte problém s látkou z nějakého předmětu, zajistěte si doučování (zkuste např. tento odkaz). Myslete na to, že se nestihnete připravit na zkoušku za týden. Začněte s přípravou ihned.

Doporučení 4 – načasování   

Přestoupit můžete kdykoli v průběhu školního roku. Pokud to ale jde, domluvte si s novou školou nejvhodnější termín pro přestup.
Zpět