Přeskočit navigaci

Jak postupovat při změně oboru?

Jak postupovat při změně oboru vzdělání?

TIPY

»   Obrázkový manuál k  této stránce

»   Prohlédni si filmové ukázky z multimediálního průvodce volbou povolání

»   Stáhni si příručku: Jak se učit na SŠ

»   Prohlédni si katalog oborů

»   Napiš do Centra kariérového poradenství


S kým se mohu poradit?

»   S rodiči

»   S výchovným poradcem

»   S třídním učitelem

»   S učitelem, kterému důvěřuješ

»   Se školním psychologem

»   S pracovníkem pedagogicko- psychologické poradny

»   S poradcem úřadu práce

»   S pracovníkem Centra kariérového poradenství

»   S pracovníkem Informačního centra pro mládež

Výsledky z průzkumu mezi žáky odhalily, že ztráta zájmu o studovaný obor je poměrně častým důvodem, proč studenti opouští školu. Čím je to způsobeno?

Důvodů je vždy více, ale jedním z hlavních je studium oboru, který uspokojivě nerozvíjí žákovy zájmy a nesplňuje představy o budoucím zaměstnání. Jak zabránit tomu, aby se to podruhé neopakovalo?


Výběr oboru -  krok po kroku

Jak zjistím, pro který obor mám předpoklady?

Mám vybraný obor - jak si vybrat školu?

Výběr oboru -  krok po kroku

Krok 1 – Volba oboru  

Zamyslete nad tím, co od vzdělání očekáváte a co vás v minulém studiu zklamalo. Třeba tak, že doplníte následující věty.

Chci studovat, protože ….

Chci dokončit školu, protože….

Komentář: Při svých úvahách vycházejte z toho, že do budoucna nějaké vzdělání budete potřebovat. Pokud máte pocit, že vlastně nevíte proč jste studovali právě tento obor, patrně jste podlehli názorům rodičů, učitele, kamarádů. Podruhé už si do toho nenechte tolik mluvit. Nechte se inspirovat, ale rozhodnutí udělejte vy sami. 

Podstata toho, aby vás studium bavilo, přinášelo zajímavé poznatky a rozvíjelo vaše schopnosti, spočívá ve volbě zaměření, kterému byste se chtěli v budoucnu věnovat.

Krok 2 – Jaké jsou vaše schopnosti?

Co vám jde nejlépe?

V čem si věříte?

Při výběru oboru je podstatné, jaké jsou vaše zájmy, důvody pro studium a představy o budoucí práci. Hledejte takový obor, který je pro vás zajímavý, něčím přínosný – třeba, kde uplatníte svoje zájmy a schopnosti, nabízí zajímavé pracovní uplatnění apod. Chcete-li se například věnovat humanitární práci, nemá smysl studovat strojní průmyslovku. 

Pokud si nejste jisti svými předpoklady, vyzkoušejte tzv. profi testy, které vás mohou  nasměrovat. 

Krok 3 – uplatnění po škole

Zamyslete se nad budoucím pracovním uplatněním. Následující otázky vám v tom mohou pomoci.

Jaké povolání chcete dělat po škole?

Jakou školu budete pro jeho vykonávání potřebovat?

Bude stačit výuční list, maturita nebo budete potřebovat vyšší vzdělání?

Většina oborů nabízí více uplatnění. Zjistěte si, kde všude můžete pracovat, jaké pozice zastávat a jak je to se zaměstnaností absolventů vybraného oboru.

Některé obory jsou úzce specializované a uplatnění bývá někdy složitější. 

Více informací o uplatnění hledejte na tomto odkazu.  

Krok 4 – školní předměty

Pomůckou při výběru mohou být školní předměty, které jste měl na základní škole rád. Zjistěte si, zda se je budete učit i na střední škole. Školní předměty, které vás bavily, můžete rozvíjet dále, ale pro vaše další studium to není podmínka. Seznam oborů s klíčovými předměty najdete na tomto odkazu.

Krok 5 – Jak poznám perspektivní obor?

Záleží na tom, z jakého hlediska se na to podíváme.

Šíře uplatnění je množství pracovních pozic v rámci povolání, která můžete po vystudování oboru vykonávat. Zajímejte se o to, kde všude se můžete uplatnit. Popisy oborů vzdělání a pracovní uplatnění naleznete na kartách oborů. Další informace hledejte na tomto odkazu.

Možnost dalšího profesního růstu znamená, jaké další náročnější pozice můžete v budoucnu v rámci povolání vykonávat.

Nabídka zaměstnání a možnost sehnat odpovídající práci v rámci studovaného nebo příbuzného oboru. Tyto informace a tzv. možnosti trhu práce můžete zjistit v Call Centru služeb zaměstnanosti.

Finanční ohodnocení - kolik peněz můžete očekávat po dostudovaní? Jaký je průměrný plat v tomto oboru v ČR najdete na tomto odkazu

Další informace pro náročné

Můžete vyhledávat počty absolventů oboru, který vás zajímá , situaci na trhu práce na  portálu Ministerstva práce a sociálních věcí MPSV.

Jak zjistím, pro který obor mám předpoklady?

Krok 1 - Vytvořte si seznam vašich:

Oblíbených zájmových činností:   

Příklad: čtení komiksů, auta

Oblíbených pracovních činností:    

Příklad: fotografování a konstruktérství

Oblíbených školních předmětů:   

Příklad: Výtvarná výchova, dějepis

Mají tyto činnosti něco společného? Pokud ano, tak co?  Lze k nim přiřadit nějakou profesi, kde můžete své zájmy a oblíbené činnosti rozvíjet a uplatnit?

Krok 2 – Podívejte se na vzdělávací nabídku do katalogu oborů

Vyhledejte si obory, které nějak souvisí s vašimi oblíbenými zájmy, pracovními činnostmi a oblíbenými školními předměty.

Krok 3 – poraďte se s odborníky

V případě, že si nejste jisti, můžete se obrátit např. na Informačně poradenské středisko na nejbližším úřadu práce.

Můžete se otestovat - klikněte zde.

Pokud si nejste svými zájmy jisti, můžete absolvovat tzv. profi testy. Jde o posouzení vašich předpokladů a zájmů a pomoc při výběru vhodné školy v pedagogicko-psychologické poradně.

Mám vybraný obor - jak si vybrat školu?

pro více informací klikněte zde

Nechte se inspirovat při výběru oboru lidmi z vašeho okolí, zajímejte se o to, co dělají,  ale rozhodnutí kam půjdete udělejte sami.
Zpět