Přeskočit navigaci

Jak postupovat při přestupu na jinou školu?

Jak postupovat při přestupu na jinou školu?

TIPY

»   Obrázkový manuál k  této stránce

»   Prohlédni si filmové ukázky z multimediálního průvodce volbou povolání

»   Stáhni si příručku: Jak se učit na SŠ

»   Prohlédni si katalog oborů

»   Napiš do Centra kariérového poradenství


S kým se mohu poradit?

»   S rodiči

»   S výchovným poradcem

»   S třídním učitelem

»   S učitelem, kterému důvěřuješ

»   Se školním psychologem

»   S pracovníkem pedagogicko- psychologické poradny

»   S poradcem úřadu práce

»   S pracovníkem Centra kariérového poradenství

»   S pracovníkem Informačního centra pro mládež

Přestup na jinou školu s sebou nese určitá práva, povinnosti a rizika.

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy, změnit obor nebo přerušit studium. 

Žádost o přestup musí být písemná a je-li vám méně než 18 let, musí ji podepsat i vaši rodiče. Při přestupu můžete také absolvovat rozdílovou zkoušku, ve které prokazujete své znalosti z minulého studia. 

O tom, zda vás nová střední škola přijme a do jaké ročníku budete umístěn, rozhoduje její ředitel.

Jaké jsou varianty změny studia?

Přestupuji na jinou školu  -  krok po kroku

Krok 1 – Načasování přestupu

Pokud jste zkusili všechny možnosti a opravdu to jinak nejde, kontaktujte ředitele školy, do které chcete přestoupit, a domluvte si osobní schůzku. S ohledem na důvody vašeho přestupu je vhodné termín naplánovat – např. v pololetí, lépe od září. Přestup však můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Krok  2 – Osobní pohovor

Při osobním pohovoru sdělte důvody, které vás vedou ke změně školy, proč jste si vybrali pro přestup právě tuto školu, a v jakém ročníku byste chtěli pokračovat. Zeptejte se na vše, co vás zajímá (připravte si otázky v klidu doma).

Krok 3 – Důvody zamítnutí přestupu

Ředitel zvolené školy může a nemusí souhlasit s přestupem. Důvodem nesouhlasu mohou být kapacitní možnosti, tzn., že ve škole není volné místo. V případě, že měníte i obor, může být dalším problémem velký rozdíl v odborných předmětech mezi původním a novým oborem, na který se hlásíte.

Krok 4 – Máte souhlas a co potom

Pokud ředitel nové školy schválí váš přestup, připravte se dobře na případné rozdílové zkoušky. Její rozsah vám škola sdělí. Jakmile máte písemný souhlas ředitele nové školy s přestupem a konkrétní datum nástupu na novou školu, stáváte se od toho dne studentem nové školy.

Krok 5 – Rozdílová zkouška

Rozdílová zkouška má prokázat vaše znalosti. Předměty, rozsah a způsob hodnocení určuje ředitel nové školy nebo jím pověřená komise. Rozdílová zkouška má zjistit, jaké máte znalosti a zda budete zvládat učivo v ročníku, do kterého chcete přestoupit. 

Na základě výsledku zkoušky vás ředitel zařadí do ročníku, který odpovídá vašim znalostem učiva. Pokud výsledky zkoušky ukážou, že jste na tom s obecnými i odbornými znalostmi špatně, může se stát, že budete opakovat ročník, který jste již na původní škole studovali, nebo dokonce budete zařazen o rok níže.

Příběh:

Monika (19) studovala od 12 do 16 let na základní a poté střední škole v USA.

Její rodiče pracovali v zahraničí a po návratu do České republiky Monika s rodiči požádali o uznání části středoškolského vzdělání ze zahraniční školy, aby mohla pokračovat ve studiu na české střední škole ve třetím ročníku. Pokoušela se studovat na gymnáziu se zaměřením na živé jazyky, ale její znalosti byly během rozdílové zkoušky ohodnoceny na úroveň 1. ročníku gymnázia. Její znalosti z předmětů čeština, dějepis a chemie nebyly pro gymnázium dostačující, pouze angličtina byla na výborné úrovni. Požádala tedy o přestup na soukromou střední odbornou školu obor management obchodu a služeb. Byla přijata do 2. ročníku, ale tam si zase nerozuměla se spolužáky. Rozhodla se studovat dálkově, ale protože se v této formě obor nikde nevyučoval, zvolila náhradní řešení - dálkové studium oboru veřejnosprávní činnost.

Zpět