Přeskočit navigaci

Přechod na nástavbové obory vzdělání


Podle školského zákona mají absolventi 3letých oborů s výučním listem možnost podat si přihlášku a pokračovat na vybraném nástavbovém oboru vzdělávání. Na této stránce najdete informace, na jaké obory vzdělání se mohou jednotlivý absolventi s výučním listem přihlásit.

Vazby mezi výučními a nástavbovými obory vzdělání jsou vždy stanoveny vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současnosti však na středních školách probíhá kurikulární reforma, v rámci které jsou průběžně zaváděny nové obory vzdělání (viz Přechod na novou soustavu oborů), jež zcela nahradí obory staré. Pro školní rok 2012/13 tedy budou moci absolventi výučních oborů vzdělání ze staré soustavy vybírat jen z nabídky nových oborů. Následující tabulka obsahuje právě převodník mezi obory vzdělání s výučním listem (obory kategorie H) a nástavbovými obory nové soustavy.


Obory středního odborné vzdělání s výučním listem kategorie H

Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť, doba přípravy je obvykle tři roky, výjimečně však může být jen dva roky. Absolventi tak po tříletém studiu mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Absolventi 2letého oboru však přímo na nástavbový obor přejít nemohou. V takovém případě by si absolventi měli nejdříve doplnit vzdělání ve vybraném příbuzném 3letém oboru kategorie H.


Obory vzdělání s výučním listem kategorie E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.
Doba přípravy je u nich obvykle tři roky, u několika málo oborů dva roky. I když ale absolvent získá výuční list ve 3letém oboru vzdělání kategorie E, je potřebné vzít v úvahu, že není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.


Univerzální nástavbové obory vzdělání

U některých oborů vzdělání s výučním listem není ve vyhlášce přesně uvedeno, které obory jsou navazující. Pro takové účely jsou označeny dva univerzální nástavbové obory, na které může jít absolvent libovolného 3letého obory vzdělání s výučním listem. Jedná se o obory:

*   64-41-L/51 Podnikání 

*   68-42-L/51 Bezpečnostní služby


Převodník mezi obory s výučním listem kategorie H a navazujícími nástavbovými obory vzdělání kategorie L5

Kód

Obor vzdělání s vyučením

Kód nástavby

Název nástavbového oboru

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

21-51-H/002

Horník

23-43-L/51

Provozní technika

21-51-H/501

Povrchové dobývání

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

21-52-H/001

Hutník - výroba železných kovů

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

21-52-H/002

Hutník - tváření kovů

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

21-52-H/003

Hutník - výroba neželezných kovů

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

21-52-H/004

Hutní výroba

23-43-L/51

Provozní technika

21-52-H/005

Hutník

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

21-52-H/01

Hutník

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

21-52-H/504

Hutní výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

21-53-H/001

Modelář

23-43-L/51

Provozní technika

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

21-44-L/51

Technik modelových zařízení

21-53-H/01

Modelář

21-44-L/51

Technik modelových zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

21-55-H/001

Slévač

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

21-55-H/01

Slévač

23-43-L/51

Provozní technika

21-55-H/502

Slévárenská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

23 Strojírenství a strojírenská výroba

23-51-H/001

Zámečník

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-51-H/002

Strojní mechanik

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/003

Strojní mechanik - stroje a zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-51-H/004

Strojní mechanik - ocelové konstrukce

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-51-H/005

Strojní mechanik - výroba a montáž potrubí

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/006

Strojní mechanik - výroba a montáž kotlů

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/007

Mechanik opravář - stroje a zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-51-H/008

Mechanik opravář - důlní stroje a zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/009

Mechanik opravář - hutní zařízení

21-43-L/51

Hutník operátor

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-51-H/011

Strojní mechanik - traťové montáže

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/012

Mechanik opravář - cukrovary a škrobárny

23-43-L/51

Provozní technika

23-51-H/510

Strojírenská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

23-52-H/001

Nástrojař

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-52-H/01

Nástrojař

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-53-H/001

Rytec kovů

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-53-H/002

Rytec kovů - nástroje a znaky

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-53-H/003

Rytec kovů - tiskací a razicí válce

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-55-H/001

Klempíř

23-43-L/51

Provozní technika

23-55-H/002

Klempíř - strojírenská výroba

23-43-L/51

Provozní technika

23-55-H/01

Klempíř

23-43-L/51

Provozní technika

23-55-H/02

Karosář

23-43-L/51

Provozní technika

23-56-H/001

Obráběč kovů

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/002

Obráběč kovů - univerzální obrábění

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/003

Obráběč kovů - soustružení

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/004

Obráběč kovů - frézování

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/005

Obráběč kovů - broušení

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/006

Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů

23-43-L/51

Provozní technika

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/01

Obráběč kovů

23-43-L/51

Provozní technika

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-56-H/507

Obrábění kovů

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

23-57-H/001

Strojní kovář

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-57-H/01

Kovář

23-43-L/51

Provozní technika

23-58-H/001

Úpravář kovů - tepelné zpracování

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-59-H/001

Úpravář kovů - pokovování

23-43-L/51

Provozní technika

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

23-59-H/502

Povrchová úprava

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

23-61-H/001

Lakýrník

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

23-61-H/01

Autolakýrník

23-43-L/51

Provozní technika

23-62-H/001

Optik

23-43-L/51

Provozní technika

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-62-L/51

Optik

23-62-H/002

Optik - přístrojová technika

23-43-L/51

Provozní technika

23-62-H/003

Optik - brýlová optika

23-43-L/51

Provozní technika

23-62-H/004

Mechanik optických přístrojů

23-43-L/51

Provozní technika

23-62-H/005

Strojní mechanik - brýlová výroba

23-43-L/51

Provozní technika

23-62-H/006

Jemný mechanik

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-62-L/51

Optik

23-62-H/01

Jemný mechanik

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-62-L/51

Optik

23-62-H/507

Brýlová optika

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

23-63-H/001

Hodinář

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-62-L/51

Optik

23-65-H/001

Mechanik silničních strojů

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-65-H/002

Strojník - hutní druhovýroba kovů

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/003

Strojník - energetická zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/004

Strojník - duté sklo

23-43-L/51

Provozní technika

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-65-H/005

Strojník - ploché sklo

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/006

Strojník - dřevařské polotovary

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/007

Strojník - konstrukční desky

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/008

Strojník - stavební stroje

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/009

Strojník - lodní doprava

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-65-H/01

Strojník

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-65-H/010

Strojník - výroba papíru

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/011

Provoz energetických výroben

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/012

Strojník - vrtné soupravy

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

23-65-H/013

Strojník - výroba stavebních hmot

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/014

Strojník pro obsluhu zařízení kováren

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/015

Strojník - výroba krmiv a úprava plodin

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/016

Strojník - vodohospodářská zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/017

Strojník - traťové stroje

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

23-65-H/018

Strojník - zpracování papíru

23-43-L/51

Provozní technika

28-42-L/51

Chemik operátor

23-65-H/019

Strojník - báňské úpravny

23-43-L/51

Provozní technika

23-65-H/02

Lodník

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-65-H/020

Strojník

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-66-H/001

Mechanik opravář

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

39-41-L/51

Autotronik

23-66-H/002

Mechanik opravář - plynárenská zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

23-66-H/003

Mechanik opravář - lesní stroje a zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

23-66-H/004

Mechanik opravář - kolejová vozidla

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

23-66-H/005

Mechanik opravář - letadla

23-43-L/51

Provozní technika

23-67-H/001

Seřizovač textilních strojů - tkalcovny

23-43-L/51

Provozní technika

23-67-H/002

Seřizovač textilních strojů - přádelny

23-43-L/51

Provozní technika

23-67-H/003

Seřizovač textilních strojů - pletárny

23-43-L/51

Provozní technika

23-67-H/004

Seřizovač textilních strojů

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

23-68-H/001

Automechanik

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

39-41-L/51

Autotronik

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

23-68-H/002

Mechanik opravář - požární technika

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

23-68-H/003

Mechanik opravář - silniční motorová vozidla

23-43-L/51

Provozní technika

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

39-41-L/51

Autotronik

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

23-68-H/004

Strojník požární techniky

23-43-L/51

Provozní technika

23-68-H/005

Automechanik

23-43-L/51

Provozní technika

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

39-41-L/51

Autotronik

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

23-68-H/506

Technické služby v autoservisu

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

23-69-H/001

Puškař

23-43-L/51

Provozní technika

23-69-L/51

Technik – puškař

23-69-H/01

Puškař

23-43-L/51

Provozní technika

23-69-L/51

Technik – puškař

23-71-H/001

Nožíř

23-43-L/51

Provozní technika

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

26-51-H/001

Elektrikář

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-51-H/002

Elektrikář-slaboproud

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-51-H/003

Elektrikář - silnoproud

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-51-H/01

Elektrikář

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-51-H/02

Elektrikář - silnoproud

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-51-H/504

Elektrotechnická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

26-52-H/001

Elektromechanik

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-52-H/002

Elektromechanik - stroje a zařízení

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-52-H/003

Elektromechanik - důlní stroje a zařízení

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-52-H/004

Mechanik elektrotechnických zařízení

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-53-H/001

Mechanik elektronických zařízení

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-54-H/002

Elektromechanik - rozvodná zařízení

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/001

Mechanik

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/002

Mechanik - vážicí zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/003

Mechanik - zdvihací zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/004

Mechanik - chladicí zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/005

Mechanik - stroje a zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/006

Mechanik - elektrotechnika

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/007

Mechanik - měřicí přístroje a zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/008

Mechanik - administrativní technika

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-55-H/009

Mechanik měřicí, regulační a automatizační techniky

23-43-L/51

Provozní technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-56-H/001

Elektromechanik-sdělovací a zabezpečovací technika

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-56-H/002

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-57-H/001

Autoelektrikář

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

39-41-L/51

Autotronik

26-57-H/01

Autoelektrikář

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-58-H/001

Spojový mechanik - spojovací zařízení

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-59-H/001

Spojový mechanik

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-59-H/002

Spojový mechanik - sdělovací sítě

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-59-H/003

Spojové montáže a opravy

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

26-59-H/01

Spojový mechanik

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-45-L/51

Telekomunikace

28 Technická chemie a chemie silikátů

28-51-H/001

Chemik – laborant

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/001

Provozní chemik

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

28-52-H/002

Provozní chemik - průmyslová chemie

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/003

Provozní chemik - výroba tuků a kosmetiky

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/004

Provozní chemik - farmaceutická výroba

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/005

Provozní chemik - technologie chemických výrob

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

28-52-H/006

Chemik prádelen a čistíren

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/007

Chemik

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/008

Provozní chemik - obsluha a údržba výrobních zařízení

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

28-52-H/01

Chemik

28-42-L/51

Chemik operátor

28-52-H/509

Chemická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-53-H/001

Operátor farmaceutické výroby

28-42-L/51

Chemik operátor

28-53-H/002

Laborant pro farmaceutickou výrobu

28-42-L/51

Chemik operátor

28-53-H/503

Farmaceutická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-54-H/001

Výrobce a zpracovatel silikátových vláken

28-42-L/51

Chemik operátor

28-55-H/001

Gumař plastikář - zpracování kaučuku

28-42-L/51

Chemik operátor

28-55-H/002

Gumař - plastikář - zpracování plastů

28-42-L/51

Chemik operátor

28-55-H/503

Gumárenská a plastikářská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-56-H/001

Papírenská výroba

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

28-56-H/502

Zpracování papíru

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-57-H/001

Keramik - porcelán a keramika

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/002

Keramik - stavební a žáruvzdorná keramika

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/003

Keramik - elektrokeramika

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/004

Keramik - modelování

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/006

Keramik - brousicí prostředky

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/007

Keramik

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/01

Výrobce a dekoratér keramiky

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-57-H/505

Keramická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-58-H/001

Sklář - duté a lisované sklo

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-58-H/002

Sklář - výroba forem

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-58-H/003

Sklář - technické sklo

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-58-H/005

Sklář

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-58-H/01

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-58-H/504

Sklářská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-59-H/501

Výroba stavebních hmot

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-61-H/001

Brusič skla - zabrušování a obrušování

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-61-H/002

Brusič skla - vybrušování

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-61-H/003

Brusič skla - rytí

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-61-H/004

Brusič technického a šperkového kamene

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-61-H/005

Brusič skla

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-62-H/001

Malíř skla a keramiky - malba skla

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-62-H/002

Malíř skla a keramiky - malba a dekorace keramiky

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-62-H/003

Malíř skla a keramiky

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-63-H/001

Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-63-H/002

Výrobce bižuterie - kovová bižuterii

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-63-H/003

Zpracování bižuterie

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-63-H/01

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-63-H/504

Bižuterní výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-64-H/001

Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel - ozdobné předměty

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

28-64-H/002

Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel - zapínadla

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

28-64-H/003

Výrobce ozdobných předmětů

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-64-H/004

Výrobce vánočních ozdob

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-64-H/005

Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

28-64-H/506

Výroba vánočních ozdob

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

28-64-H/507

Výroba umělých květin

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

29 Potravinářství a potravinářská chemie

29-51-H/01

Výrobce potravin

29-41-L/51

Technologie potravin

29-51-H/501

Potravinářská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

29-52-H/001

Mlynář

23-43-L/51

Provozní technika

29-41-L/51

Technologie potravin

29-53-H/001

Pekař

29-41-L/51

Technologie potravin

29-53-H/01

Pekař

29-41-L/51

Technologie potravin

29-54-H/001

Cukrář

29-41-L/51

Technologie potravin

29-54-H/002

Cukrář - výroba

29-41-L/51

Technologie potravin

65-41-L/51

Gastronomie

29-54-H/003

Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek

29-41-L/51

Technologie potravin

65-41-L/51

Gastronomie

29-54-H/004

Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva

29-41-L/51

Technologie potravin

65-41-L/51

Gastronomie

29-54-H/005

Cukrář - prodej

29-41-L/51

Technologie potravin

65-41-L/51

Gastronomie

29-54-H/006

Cukrovinkář - pečivář

29-41-L/51

Technologie potravin

29-54-H/01

Cukrář

29-41-L/51

Technologie potravin

29-54-H/503

Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

29-54-H/504

Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

29-55-H/001

Mlékař

29-41-L/51

Technologie potravin

29-55-H/002

Mlékař - výroba

29-41-L/51

Technologie potravin

29-55-H/003

Mlékař - prodej

29-41-L/51

Technologie potravin

29-56-H/001

Řezník-uzenář

29-41-L/51

Technologie potravin

29-56-H/002

Řezník-uzenář - výroba

29-41-L/51

Technologie potravin

29-56-H/003

Řezník-uzenář - prodej

29-41-L/51

Technologie potravin

29-56-H/01

Řezník - uzenář

29-41-L/51

Technologie potravin

29-57-H/001

Sladovník

29-41-L/51

Technologie potravin

29-57-H/002

Sladovník - pivovarník

29-41-L/51

Technologie potravin

29-58-H/001

Konzervář

29-41-L/51

Technologie potravin

29-58-H/501

Konzervář

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

29-59-H/001

Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vína

29-41-L/51

Technologie potravin

31 Textilní výroba a oděvnictví

31-51-H/001

Přadlák - zpracování textilních vláken

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-51-H/002

Přadlák - výroba netkaných textilií

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-51-H/501

Přadlák - zpracování textilních vláken

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-51-H/502

Přadlák - výroba netkaných textilií

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-52-H/001

Plsťař - kloboučnické plstě

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-52-H/002

Plsťař - technické plstě

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-52-H/003

Plsťař

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-52-H/501

Plsťař - kloboučnické plstě

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-52-H/502

Plsťař - technické plstě

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-53-H/001

Tkadlec - plošné textilie

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-53-H/002

Tkadlec - kovové tkaniny a síta

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-53-H/501

Tkadlec - plošné textilie

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-53-H/502

Tkadlec - kovové tkaniny a síta

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-54-H/001

Pletař

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-54-H/501

Pletař

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-54-H/502

Pracovník v pletařské výrobě

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-55-H/001

Prýmkař

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-55-H/501

Prýmkař

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-56-H/001

Textilní chemik - úprava textilií

28-42-L/51

Chemik operátor

31-56-H/002

Textilní chemik - barvení textilií

28-42-L/51

Chemik operátor

31-56-H/003

Textilní chemik - potiskování textilií

28-42-L/51

Chemik operátor

31-56-H/501

Textilní chemik - úprava textilií

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-57-H/001

Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-57-H/01

Výrobce textilií

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

31-57-H/502

Textilní výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-58-H/001

Krejčí

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-58-H/002

Krejčí - pánské oděvy

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-58-H/003

Krejčí - dámské oděvy

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-58-H/004

Dámský krejčí

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-58-H/005

Krejčí pro modelovou výrobu

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-58-H/01

Krejčí

31-43-L/51

Oděvnictví

31-59-H/002

Švadlena

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

31-59-H/003

Švadlena - oděvní konfekce a prádlo

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-59-H/004

Švadlena - technická konfekce

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-59-H/005

Švadlena - textilní hračky

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-59-H/006

Výrobce textilních rukavic

31-43-L/51

Oděvnictví

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-59-H/501

Výroba konfekce

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-59-H/502

Švadlena

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-59-H/503

Švadlena - oděvní konfekce a prádlo

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-59-H/504

Švadlena - technická konfekce

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-59-H/505

Švadlena - textilní hračky

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-59-H/506

Výrobce textilních rukavic

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-61-H/001

Strojní vyšívačka

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

31-61-H/002

Strojní vyšívačka - průmyslová výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-61-H/003

Strojní vyšívačka - zakázková výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-61-H/502

Strojní vyšívačka - průmyslová výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-61-H/504

Strojní vyšívání

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

31-62-H/001

Kloboučník

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-62-H/002

Kloboučník - průmyslová výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-62-H/003

Kloboučník - zakázková výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

31-62-H/01

Výrobce pokrývek hlavy

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

32-51-H/001

Koželužský chemik

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-51-H/002

Koželužský chemik - zpracování kůže

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-51-H/003

Koželužský chemik - zpracování kožešnických kožek

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-52-H/001

Brašnář

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-52-H/01

Výrobce kožedělného zboží

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-53-H/001

Kožešník

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-53-H/002

Kožešník - příprava kožešnických výrobků

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-53-H/003

Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-53-H/504

Kožešnická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-54-H/001

Obuvník - průmyslová výroba

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/002

Obuvník - zakázková výroba a opravy

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/003

Obuvník - ortopedická obuv

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/004

Obuvník - obuvnické polotovary

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/005

Obuvník - gumař

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/006

Obuvník

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/01

Výrobce obuvi

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-54-H/501

Obuvník - průmyslová výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-54-H/502

Obuvník - zakázková výroba a opravy

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-54-H/503

Obuvník - ortopedická obuv

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-54-H/504

Obuvník - obuvnické polotovary

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-54-H/505

Obuvník - gumař

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-54-H/506

Obuvník

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-55-H/001

Rukavičkář

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-55-H/002

Rukavičkář - šití

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-55-H/003

Rukavičkář - střih

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-56-H/001

Sedlář

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-57-H/001

Svrškař

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-57-H/501

Svrškař

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-58-H/501

Výroba obuvi

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-58-H/502

Výroba kožené galanterie

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

32-59-H/001

Kopytář

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-61-H/001

Protetik - mechanika

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-61-H/002

Protetik - bandáže

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

32-61-H/503

Ortopedická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

33-51-H/001

Bednář

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-52-H/001

Kartáčník

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-52-H/501

Kartáčník

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

33-53-H/001

Košíkářská výroba

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

33-53-H/502

Košíkářská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

33-54-H/001

Mechanik hudebních nástrojů – akordeony a foukací harmoniky

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/002

Mechanik hudebních nástrojů –klávesové nástroje

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/003

Mechanik hudebních nástrojů –strunné nástroje

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/004

Mechanik hudebních nástrojů –varhany

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/005

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/006

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - bicí nástroje

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/007

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - jazýčkové a retné nástroje

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/008

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - nátrubkové nástroje

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/009

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - strojiva

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/01

Mechanik hudebních nástrojů

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-54-H/02

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-55-H/001

Rámař – pozlacovač

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

33-56-H/001

Truhlář

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

33-56-H/002

Truhlář – výroba nábytku

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

33-56-H/003

Truhlář – dřevěné konstrukce

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-56-H/01

Truhlář

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-57-H/001

Výrobce sportovních potřeb

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

33-57-H/502

Zpracování dřeva

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

33-57-H/503

Výroba kancelářských potřeb

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

33-58-H/001

Zpracovatel přírodních pletiv

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

33-58-H/501

Zpracovatel přírodních pletiv

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

33-59-H/001

Čalouník

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

33-59-H/01

Čalouník

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-59-H/502

Čalounická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

34-51-H/001

Sazeč

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-52-H/001

Tiskař na polygrafických strojích

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-52-H/002

Tiskař na maloofsetových strojích

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

34-52-H/01

Tiskař na polygrafických strojích

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-53-H/001

Reprodukční grafik

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-53-H/01

Reprodukční grafik

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-54-H/001

Polygraf(-ka)

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

34-54-H/002

Razítkář

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

34-54-H/503

Polygrafická výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

34-54-H/504

Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

34-55-H/001

Filmový laborant

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

34-56-H/001

Fotograf

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

34-56-H/502

Laboratorní práce ve fotografii

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

34-57-H/001

Knihař

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-57-H/002

Knihař

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-57-H/003

Knihař - ruční výroba

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-57-H/004

Knihař - průmyslová výroba

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-57-H/005

Polygrafická výroba

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

34-57-H/01

Knihař

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

36-51-H/001

Dlaždič - cestář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-51-H/002

Dlaždič

36-44-L/51

Stavební provoz

36-51-H/501

Dlaždič - cestář

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-52-H/001

Instalatér

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

36-45-L/52

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

36-52-H/002

Instalatér - topení

36-44-L/51

Stavební provoz

36-52-H/003

Instalatér - zdravotní instalace

36-44-L/51

Stavební provoz

36-52-H/004

Mechanik plynových zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

36-45-L/52

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

36-52-H/01

Instalatér

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

36-45-L/52

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

36-52-H/02

Mechanik plynových zařízení

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

36-45-L/52

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

36-53-H/001

Izolatér

36-44-L/51

Stavební provoz

36-53-H/501

Izolatér

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-54-H/001

Kameník

36-44-L/51

Stavební provoz

36-54-H/01

Kameník

36-44-L/51

Stavební provoz

36-55-H/001

Klempíř - stavební výroba

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

36-56-H/001

Kominík

36-44-L/51

Stavební provoz

36-56-H/01

Kominík

36-44-L/51

Stavební provoz

36-56-H/502

Kominické služby

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-57-H/001

Malíř

36-44-L/51

Stavební provoz

23-43-L/51

Provozní technika

36-57-H/002

Malíř - interiéry

36-44-L/51

Stavební provoz

36-57-H/003

Malíř - stavební výroba

36-44-L/51

Stavební provoz

36-58-H/001

Montér vodopotrubář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-58-H/01

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

36-44-L/51

Stavební provoz

36-59-H/001

Podlahář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-59-H/01

Podlahář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-59-H/501

Podlahář

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-61-H/001

Stavitel komunikací

36-44-L/51

Stavební provoz

36-61-H/002

Silničář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-62-H/001

Sklenář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-62-H/01

Sklenář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-62-H/501

Sklenář

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-63-H/001

Štukatér

36-44-L/51

Stavební provoz

36-63-H/01

Štukatér

36-44-L/51

Stavební provoz

36-64-H/001

Tesař

36-44-L/51

Stavební provoz

36-64-H/01

Tesař

36-44-L/51

Stavební provoz

36-65-H/001

Vodař - meliorátor

36-44-L/51

Stavební provoz

36-65-H/01

Vodař

36-44-L/51

Stavební provoz

36-66-H/001

Montér suchých staveb

36-44-L/51

Stavební provoz

36-66-H/01

Montér suchých staveb

36-44-L/51

Stavební provoz

36-67-H/001

Zedník

36-44-L/51

Stavební provoz

36-67-H/003

Kamnář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-67-H/004

Obkladač

36-44-L/51

Stavební provoz

36-67-H/01

Zedník

36-44-L/51

Stavební provoz

36-67-H/02

Kamnář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-67-H/502

Stavební výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-68-H/001

Železobetonář

36-44-L/51

Stavební provoz

36-68-H/501

Železobetonář

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

36-69-H/001

Pokrývač

36-44-L/51

Stavební provoz

36-69-H/01

Pokrývač

36-44-L/51

Stavební provoz

37 Doprava a spoje

37-51-H/001

Manipulant poštovního provozu a přepravy

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

37-51-H/01

Manipulant poštovního provozu a přepravy

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

37-52-H/001

Železničář

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

37-52-H/01

Železničář

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

37-52-H/502

Doprava

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

39 Speciální a interdisciplinární obory

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

23-43-L/51

Provozní technika

36-44-L/51

Stavební provoz

41 Zemědělství a lesnictví

41-51-H/001

Pěstitel - vinohradnictví

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/002

Zemědělec

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/003

Farmář

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/005

Mechanizátor rostlinné výroby

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/006

Včelař - ovocnář

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/007

Zemědělec, hospodyňka

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-51-H/008

Krajinář

41-43-L/51

Rybářství

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/009

Pěstitel - chmelařství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/01

Zemědělec - farmář

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/010

Pěstitel - ovocnářství a včelařství

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/011

Farmář

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-51-H/012

Pěstitel - šlechtitelství a semenářství

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/013

Včelař

41-43-L/51

Rybářství

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-51-H/02

Včelař

41-44-L/51

Zahradnictví

41-51-H/504

Zemědělská výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

41-52-H/001

Zahradník

41-43-L/51

Rybářství

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-52-H/01

Zahradník

41-44-L/51

Zahradnictví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/001

Drůbežář

29-41-L/51

Technologie potravin

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/002

Rybář

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/003

Chovatel

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/004

Chovatel - chov hospodářských zvířat

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/005

Chovatel - chov koní a jezdectví

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/006

Chovatel koní a jezdec z povolání

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/007

Chovatel laboratorních zvířat

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/008

Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

41-43-L/51

Rybářství

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/009

Chovatel a zpracovatel drůbeže

29-41-L/51

Technologie potravin

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-53-H/01

Rybář

41-43-L/51

Rybářství

41-53-H/010

Chovatel koní a jezdec

41-43-L/51

Rybářství

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-53-H/011

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-53-H/501

Drůbežář

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

41-54-H/001

Kovář

23-43-L/51

Provozní technika

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

41-54-H/002

Kovář a podkovář

23-43-L/51

Provozní technika

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

41-54-H/003

Kovář, podkovář

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

41-54-H/01

Podkovář a zemědělský kovář

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-55-H/001

Mechanik opravář - zemědělská technika rostlinné výroby

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-55-H/002

Mechanik opravář - renovace zemědělské techniky

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-55-H/003

Opravář zemědělských strojů

23-43-L/51

Provozní technika

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

41-43-L/51

Rybářství

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-56-H/02

Opravář lesnických strojů

23-43-L/51

Provozní technika

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-56-H/502

Lesní výroba

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

41-57-H/001

Zpracovatel dřeva

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-57-H/01

Zpracovatel dřeva

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

53 Zdravotnictví

53-41-H/001

Zdravotník

* o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru

53-41-H/002

Ošetřovatel

53-41-L/51

Zdravotnický asistent

53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-L/51

Zdravotnický asistent

63 Ekonomika a administrativa

63-51-H/002

Technickoadministrativní pracovník

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

63-51-H/501

Technickoadministrativní práce

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

63-51-H/503

Příprava vstupních dat pro číslicové počítače

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

63-52-H/501

Zpracování technické dokumentace

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

65-51-H/002

Kuchař - číšník pro pohostinství

65-41-L/51

Gastronomie

29-41-L/51

Technologie potravin

65-51-H/003

Kuchař - číšník

65-41-L/51

Gastronomie

65-51-H/004

Kuchař - číšník - příprava jídel

65-41-L/51

Gastronomie

29-41-L/51

Technologie potravin

65-51-H/005

Kuchař - číšník - obsluha

65-41-L/51

Gastronomie

65-51-H/006

Kuchař - číšník - pohostinství

65-41-L/51

Gastronomie

29-41-L/51

Technologie potravin

65-51-H/007

Hostinský

65-41-L/51

Gastronomie

29-41-L/51

Technologie potravin

65-51-H/01

Kuchař - číšník

29-41-L/51

Technologie potravin

65-41-L/51

Gastronomie

65-51-H/501

Provoz společného stravování

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

65-52-H/001

Kuchař

65-41-L/51

Gastronomie

29-41-L/51

Technologie potravin

65-53-H/001

Číšník - servírka

65-41-L/51

Gastronomie

29-41-L/51

Technologie potravin

66 Obchod

66-51-H/002

Prodavač

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/003

Prodavač - potravinářské zboží

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/004

Prodavač - smíšené zboží

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/005

Prodavač - elektrotechnické zboží

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/006

Prodavač - drogistické zboží

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/007

Prodavač - motorová vozidla

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/008

Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/009

Prodavač - textil a oděv

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/01

Prodavač

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/010

Prodavač - obuv a kožená galanterie

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/011

Prodavač - domácí potřeby

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/012

Prodavač - drobné zboží

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/013

Prodavač - hodiny a klenoty

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/014

Prodavač - nábytek a bytové zařízení

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/015

Prodavač - textil, oděvy a obuv

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/016

Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/017

Prodavač -průmyslové zboží

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/018

Prodavač – květiny

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/019

Obchodník

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/020

Prodavač - zbraně a střelivo

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/021

Obchodník

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/022

Prodavač a výrobce lahůdek

66-41-L/51

Obchodník

66-51-H/501

Obchodní provoz

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

66-52-H/001

Aranžér

66-42-L/51

Propagace

66-52-H/01

Aranžér

66-42-L/51

Propagace

66-53-H/001

Operátor skladování - hutní a strojírenské výrobky

23-43-L/51

Provozní technika

66-53-H/002

Operátor skladování - obchod

66-41-L/51

Obchodník

66-53-H/003

Operátor skladování

23-43-L/51

Provozní technika

66-41-L/51

Obchodník

66-53-H/01

Operátor skladování

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

69 Osobní a provozní služby

69-51-H/001

Kadeřník

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

69-51-H/01

Kadeřník

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

69-52-H/001

Kosmetička

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

69-53-H/001

Rekondiční a sportovní masér

69-41-L/51

Masér sportovní a rekondiční

69-53-H/002

Provoz služeb pro domácnost

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

69-53-H/003

Provoz služeb

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

69-53-H/01

Rekondiční a sportovní masér

69-41-L/51

Masér sportovní a rekondiční

69-54-H/501

Provoz prádelen a čistíren

2letý obor - nelze pokračovat v nástavbovém studiu

74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport

74-41-H/001

Artista

* specifický nástavbový obor není stanoven, nebo byl zrušen

82 Umění a užité umění

82-48-H/001

Starožitník

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/001

Umělecký kovář a zámečník

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/002

Umělecký pasíř

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/003

Zlatník a klenotník

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/004

Umělecký štukatér

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/005

Umělecký řezbář

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/006

Umělecký truhlář

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/007

Umělecký pozlacovač

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/008

Ruční krajkářka

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/009

Umělecký keramik

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/010

Umělecký sklenář

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/011

Vlásenkář a maskér

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/012

Umělecký rytec

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/013

Košíkář

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/014

Ruční vyšívačka

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/015

Obuvník scénické obuvi

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/02

Umělecký truhlář a řezbář

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/03

Zlatník a klenotník

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/04

Umělecký keramik

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/05

Vlásenkář a maskér

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/06

Umělecký štukatér

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/07

Umělecký pozlacovač

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/08

Umělecký sklenář

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/09

Umělecký rytec

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

Poznámka: Podle vyhlášky č. 144/2003 Sb. jsou v části „E-I.C“ uvedeny učební obory vzdělání, pro které nejsou stanoveny specifické nástavbové obory vzdělání. O vhodné návaznosti nástavbového studia však může rozhodnout ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru, obdobně jako je stanoveno v části „A“ i „B“.

Zde si můžete rovněž stáhnout Převodník mezi obory s výučním listem kategorie H a navazujícími nástavbovými obory vzdělání kategorie L5 v Excelu.


Zpět