Přeskočit navigaci

Jak si vybrat obor vzdělání a školu, která ho nabízí

ISA nabízí hned několik možností, jak si vybrat vhodný obor vzdělání. Pokud znáte název oboru, nebo dokonce jeho kód, můžete postupovat přímo, výběrem oboru. Pokud víte, jaké povolání byste rádi v budoucnu vykonávali a nevíte, jaký obor vzdělání by byl pro toto povolání nejvhodnější, postupujte pomocí výběru oboru podle zvoleného povolání. Pokud byste rádi studovali na konkrétní škole kterou znáte ze svého okolí a chcete si vybrat některý z oborů, který tato škola nabízí, zvolte nabídku vybrat školu a obory, které vyučuje.

Pokud nemáte představu o tom, jaký obor, jaké povolání nebo školu byste si měli vybrat, využijte Průvodce volbou povolání. Ten obsahuje filmové ukázky z pracovních prostředí, které vám více napoví o tom, jak vypadá svět práce. V závěru jednotlivých filmových ukázek se objevuje krátký kvíz, čili otázky, nad kterými byste se měli při výběru oboru vzdělání důkladněji zamyslet.

Pokud vás zajímá, jak se absolventi jednotlivých skupin oborů vzdělání (nebo i celkově) uplatňují v praxi, kolik jich zůstává nezaměstnaných, zda si hledají práci ve svém oboru, nebo z jakých důvodů původní obor opouštějí, kolik absolventů každoročně přechází na trh práce nebo pokračuje v dalším vzdělávání, věnujte pozornost analytickým studiím v části Absolventi škol a trh práce. Pokud již studujete a potýkáte se s problémy při studiu, možná najdete radu a inspiraci v části Problémy při studiu.

 

Pokud si nevíte rady s tím, jak se pohybovat v tomto informačním systému, možná pro vás bude užitečný následující podrobný návod.


Návod jak pracovat s ISA


Systém ISA se skládá ze čtyř základních částí, jimiž jsou:

1. Volba škol a oboru vzdělání

2. Absolventi škol a trh práce

3. Průvodce volbu povolání

4. Problémy při studiu


1. Volba škol a oboru vzdělání, tj. kompletní vzdělávací nabídka středních, vyšších odborných a vysokých škol

Ti, kteří nejsou zběhlí v práci s ICT si mohou vzdělávací nabídku představit jako kartotéku všech středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR a kartotéku všech existujících oborů vzdělání. Informační systém ISA vás vlastně vede k tomu, abyste si z kartotéky vytáhli příslušný list, který vás zajímá, přičemž výsledný obor vzdělání si můžete vybrat třemi různými cestami (výběrem podle oboru, povolání a školy).


Někteří uživatelé jistě ocení i možnost omezit zobrazovanou nabídku oborů nabízených středními a vyššími odbornými školami jen na obory s určitými konkrétními formami studia, nebo obory v nichž některé školy umožňují studium i zdravotně a tělesně postiženým studentům. Omezující podmínky umožňují vybírat obory na základě typu školy (soukromá, veřejná, církevní, vojenská).

Chcete-li omezit zobrazovanou nabídku, zaškrtněte příslušné políčko v horní části obrazovky. 

Postup výběru vhodného oboru vzdělávání je možný trojím způsobem. Buď přímo výběrem oboru vzdělání, nebo výběrem povolání, o které má uživatel zájem, nebo školy, na které chce studovat.


1.1 Postup pomocí výběru oboru

Nejprve si vyberte úroveň vzdělání, jakou chcete získat. Jsou nabízeny jak různé úrovně středního vzdělání, tak i vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Jednotlivé úrovně vzdělání jsou doplněny vysvětlením a dále se větví podle kategorií vzdělání dle KKOV.

Poté, co si vyberete úroveň a kategorii vzdělání, kterou chcete získat, zobrazí se seznam skupin oborů vzdělání, které vyhovují zadaným parametrům. V dalším kroku je možné vybrat konkrétní obor.

V seznamu uvidíte jak obory staré, tak nové soustavy oborů. Pro obory nové soustavy existují rámcové vzdělávací programy, k nimž školy vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy a přizpůsobují výuku podle svých a regionálních potřeb. Nové obory jsou vyznačeny modrou barvou a rozpoznáte je i podle kratšího kódu (za lomítkem jen dvě číslice).

*    Při vyhledávání škol, které nabízí obor vzdělání, o který se zajímáte mějte na paměti, že některé školy jej nabízí pod původním názvem a kódem a jiné již podle nové soustavy.

*    Často bylo několik oborů staré soustavy  sloučeno do jediného oboru se společným rámcovým vzdělávacím programem. Obsahová náplň takového oboru se pak u různých škol může lišit v závislosti na konkrétním školním vzdělávacím programu (ŠVP). Také u oborů, které nevznikly sloučením, může škola vytvářet užší zaměření – pozná se z názvu ŠVP.

Kliknutím na jeden z oborů se dostanete se na tzv. kartu oboru (jako byste si ji vytáhli z kartotéky) a dozvědět se více o náplni studia a možnostech budoucího uplatnění absolventů. K nahlédnutí je zde i část učebních dokumentů k jednotlivým oborům vzdělávání, a to charakteristika oboru, profil absolventa a učební plán denního studia. Na kartě oboru je také seznam škol určitého kraje, které nabízí vzdělávání v tomto oboru. Výběrem z mapky, nebo kliknutím na název kraje s můžete vybrat kraj a dále i okres, v němž chcete studovat. Kliknutím na konkrétní název školy se přemístíte na tzv. kartu školy (dále viz bod 1.3).


Postup pomocí výběru oboru:

úroveň a kategorie vzdělání – skupina oboru  – obor vzdělání – karta oboru – karta školy


Kartu oboru si můžete vytisknout nebo uložit jako dokument ve Wordu. K tomu, aby se vám stránky vytiskly a uložily správně klikněte na:

 

 

1.2 Postup pomocí volby vhodného povolání

Nejprve si vyberte směr činnosti, kterou byste v pozdější profesní praxi chtěli vykonávat. Pak si vyberte povolání (pozor: povolání jsou rozdělena podle úrovně vzdělání, kterou k jeho vykonávání budete potřebovat). Nebo zkuste název povolání napsat do políčka pro fulltextové vyhledávání.) Výběrem povolání se dostanete na tzv. kartu povolání, kde se mimo jiné dozvíte, jaké obory vzdělání by byly pro toto povolání vhodné. Kliknutím na některý z těchto oborů se přemístíte na tzv. kartu oboru (viz bod 1.1) a při dalším postupu i na kartu školy.


Postup pomocí volby vhodného povolání:

směry činnosti – povolání – karta povolání – karta oboru – karta školy

Kartu povolání si můžete vytisknout nebo uložit jako dokument ve Wordu. K tomu, aby se vám stránky vytiskly a uložily správně klikněte na:

 


1.3 Postup pomocí výběru školy

Nejprve se rozhodněte, zda chcete vyhledávat střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. V dalším kroku výběrem kraje a okresu (kraj můžete vybírat i pomocí mapky) ovlivníte seznam škol, který se vám zobrazí. (Školu můžete vybrat i zadáním části názvu nebo adresy do políčka pro fulltextové vyhledávání.) Kliknutím na název některé ze škol v seznamu se přemístíte na kartu školy, s podrobnými informacemi o této škole a o oborech vzdělání, které nabízí. Dozvíte se i podrobnější informace o skladbě přijímací zkoušky.

Z karty školy se můžete kliknutím na název příslušného oboru na kartě školy přemístit na kartu oboru (viz 1.1).


Postup pomocí výběru školy:

výběr školy (SŠ, VOŠ, VŠ) – výběr kraje a okresu (nebo zadání části názvu školy) – karta školy – karta oboru

Kartu školy si můžete vytisknout nebo uložit jako dokument ve Wordu. K tomu, aby se vám stránky vytiskly a uložily správně klikněte na:

 1.4 Porovnání několika oborů vzdělání

Pokud se rozhodujete mezi několika obory vzdělání nabízenými jednou školou či různými školami, využijte možnost  informace o oboru přidat do porovnání.

 V horní části obrazovky se vám objeví rámeček, v němž vidíte obory, které jste se přidali do porovnání. Tabulku s porovnáním oborů získáte stisknutím tlačítka Porovnat vybrané obory v tomto rámečku.

  

Pro výběr dalšího oboru k porovnání, který nabízí jiná škola, než ta, na jejíž kartu se díváte nepoužívejte tlačítko zpět (vašeho internetového prohlížeče), ale jednu ze tří možností:

a) Chcete-li přidat do porovnání obory nabízené jinou školou, klikněte na slovo Školy v naznačené cestě, která se zobrazuje v horní části obrazovky: 


a ve vyhledavači škol vybere jinou školu, přesuňte se na její kartu a zvolte obory pro porovnání.

b) Chcete-li rychle najít jinou školu nabízející stejný obor vzdělání, klikněte na název oboru ve fialovém rámečku oborů k porovnání (nebo v tabulce nabízených oborů). Dostanete se na kartu příslušného oboru a zvolíte jinou školu nabízející tento obor.

c) Chcete zvolit jiný obor do porovnání a potřebujete nalézt školu, která jej nabízí, v tom případě postupujte z úvodní stránky, nebo se přesuňte do vyhledavače oborů kliknutím na název oboru ve fialovém rámečku (nebo v tabulce nabízených oborů) a pak v cestě v horní části obrazovky klikněte na text Obory vzdělání, vyberete jiný obor a následně školu, která jej nabízí.


2. Absolventi škol a trh práce

Zde najdete odborné analytické studie zabývající se oblastí vzdělávání, uplatňováním absolvovaného vzdělání v praxi, zaměstnaností a nezaměstnaností absolventů škol, výsledky šetření kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů a publikace ke stažení.

Stánky věnující se odborným tématům jsou dvojího typu - tzv. dynamické  , kde je nutné zadat o jaké konkrétní informace máte zájem a statické  , které nejsou interaktivní. (V závěru jednotlivých stránek mnohdy naleznete i odkazy na výchozí analytické studie, v nichž se můžete dočíst více o tématu, které vás zaujalo.)

Stránky si můžete vytisknout nebo uložit jako dokument ve Wordu. K tomu, aby se vám stránky vytiskly a uložily správně klikněte na:

 


3. Průvodce volbu povolání – multimediální průvodce

Nabízíme vám dvě možnosti výběru krátkých filmových ukázek z pracovního prostředí, a to dle pracovní činnosti, nebo pracoviště. Pokud si nechcete prohlížet jednotlivé filmové ukázky postupně, ale rádi byste shlédli celý film (přibližně hodinový), využijte možnost přehrávky celého filmu.

Pokud si vyberete některou z filmových ukázek v nabízeném seznamu, automaticky se spustí promítání. Pomocí tlačítek můžete ukázku pozastavit a znovu spustit, případně se vrátit na určité místo pomocí posuvníku. Na konci každé filmové ukázky je kvíz – několik otázek k zamyšlení, které vám pomohou rozhodnout se, jestli by pro vás byla příslušná povolání vhodná.

 

Pro shlédnutí další filmové ukázky můžete využít tlačítka, která umožní automatické spuštění další ukázky, nebo návrat zpět do seznamu filmových ukázek.

 


Tlačítko možnosti vzdělávání použijte v případě, že chcete vědět, jaké obory vzdělání by pro povolání, která jste viděli ve filmové ukázce byly nejvhodnější.

Pro názornost je seznam doplněn fotografiemi z pracovních prostředí. Kliknutím na některý z oborů se přenesete do vzdělávací nabídky a postupně na tzv. kartu oboru (viz část 1.1).


4. Problémy při studiu

Pro všechny studenty je jistě užitečná příručka Jak se efektivně učit. Naleznete ji v části Problémy při studiu.

Máte-li nějaký problém, ať již s prospěchem, absencí ve škole, se spolužáky a hledáte radu či pomoc, možná si rádi přečtete, co doporučují odborníci, a jak se s podobným problémem již dříve vypořádali jiní studenti.

V textu naleznete kromě jiných i odkazy na výběr školy či oboru vzdělání, pomocí kterých se přesunete do části Volba škol a oboru vzdělání (viz bod 1).Zpět