Přeskočit navigaci

Jak si vybrat obor vzdělání a školu, která ho nabízí (jednoduchý návod)

AVýběr oboru vzdělání –  nejvhodnější postup při rozhodování a výběru vzdělání

Postup:

a) poklepete na barevně označené pole

b) zvážíte úroveň vzdělání, kterou chcete dosáhnout

Stačí mi střední vzdělání bez maturity a vyučení

Chci se vyučit

Chci získat maturitu

   a další

c) poklepáním na ni získáte podrobnější výběr

d) vyberete si oblast, ve které se chcete uplatnit
    (skupinu oborů vzdělání)

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23 Strojírenství a strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28 Technická chemie a chemie silikátů

  a další

e) Po výběru skupiny oborů se zobrazí seznam oborů vzdělání

f) Po výběru oboru vzdělání jsou na kartě oboru uvedeny informace o oboru a seznam škol, které obor vyučují – tam si můžete vybrat školu, která vám vyhovuje

POZOR: Některé obory naleznete jakoby dvakrát, podle nové a podle staré soustavy oborů. Některé dříve existující obory staré soustavy byly sloučeny do jednoho nového. Chcete-li je najít dříve existující obor v nové soustavě, podívejte se do Převodníku.

Výběr vzdělání podle zvoleného povolání

– nejvhodnější postup při rozhodování a výběru vzdělání, pokud máte představu, jaké povolání chcete vykonávat a to nebude vyžadovat vysokoškolské vzdělání

Postup:

a) poklepete na barevně označené pole

b) napíšete název povolání do vyhledávání

c) zobrazí se karta povolání – na které je uvedeno

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba

23-55-H/01   Klempíř

23-55-H/02   Karosář

d) po výběru povolání se dostanete na kartu oboru, kde jsou uvedeny informace o oboru a seznam škol, které obor vyučují – tam si můžete vybrat školu, která vám vyhovuje.

Povolání můžete vyhledávat také postupem přes „Směry činnosti“.

AVýběr školy a oborů, které vyučuje 

–  nejvhodnější způsob, když vás zajímá, jaké obory vzdělání vyučuje škola, o kterou se zajímáte

Postup:

a) poklepete na barevně označené pole

b) vyberete si, zda hledáte střední školu, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu

c) zobrazí se seznam krajů s uvedením počtu škol

Hlavní město Praha (207)

Jihočeský kraj (99)

Jihomoravský kraj (147)

Karlovarský kraj (39)

a další

d) vyberete si kraj (můžete si vybrat i okres), školy se zobrazí dole

e) vyberete si školu, zobrazí se karta školy se všemi údaji o škole i se seznamem oborů, které škola nabízí

f) poklepáním na název oboru získáte podrobné informace o oboru vzdělání

Významný pomocník – omezující podmínky

Na mnoha stránkách uvidíte výběr omezujících podmínek – viz obrázek

Klepnutí do příslušného čtverečku způsobí, že se vám budou zobrazovat pouze ty údaje, které odpovídají vybranému omezení.

Např. zaškrtnutý výběr „soukromá“ způsobí, že se zobrazují pouze obory vyučované soukromými školami a údaje o soukromých školách.


Zpět