Přeskočit navigaci

Jak postupovat při výběru


*   Jak si vybrat obor vzdělání a školu, která ho nabízí  – jednoduchý návod pro část Volba škol a oboru vzdělání

*   Jak si vybrat obor vzdělání a školu, která ho nabízí – podrobná informace o možnostech, které vám nabízí informační systém ISA, a návod, jak s ním pracovat

*   Deset kroků před rozhodnutím, aneb nad čím byste se měli zamyslet, než si vyberete obor vzdělávání

Informace o středním vzdělávání a přijímacích zkouškách – dozvíte se více o následujících tématech:

*   Možnosti vzdělávání na středních školách

*   Stupně středního vzdělání

*   Orientace ve vzdělávací nabídce

*   Zdravotní požadavky

*   Formy vzdělávání

*   Podání přihlášky na střední školu

*   První kolo přijímacích zkoušek ve školním roce 2011/2012

*   Když se přijímací zkouška nekoná

*   Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu

*   Druhé a další kola přijímacího řízení      

*   Co jsou rámcové a školní vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

*   Přechod na novou soustavu oborů vzdělání (včetně převodníku mezi starou a novou soustavou oborů a seznamu názvů ŠVP odlišných od názvů RVP)

*   Přechod na nástavbové obory vzdělání

*   Další informační zdroje

*   Doplňující informace k databázi vysokých škol

*   Technické informace
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) vznikl v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání – Informace – Poradenství – Kariéra (VIP Kariéra), který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Součástí projektu bylo také vzdělávání pedagogů (e-Kariéra) a vznik školních poradenských pracovišť, která zajišťuje Institut pedagogicko-psychologického poradenství.

Vzdělávací nabídka je aktualizována na základě údajů poskytnutých jednotlivými školami, sběr údajů prováděl Ústav pro informace ve vzdělávání. Autorem obsahu informačního systému je Národní ústav odborného vzdělávání.


V květnu 2010 byl zahájen projekt VIP Kariéra II - KP, jehož cílem je mj. obsahově a technologicky zdokonalovat tento poradenský nástroj a rozšiřovat tak informovanost široké veřejnosti.


Národní ústav odborného vzdělávání

Centrum kariérového poradenství

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

poradna@nuv.cz


Zpět