Přeskočit navigaci

Modelář ve slévárenství

Charakteristika

Modelář ve slévárenství zhotovuje modely a modelová zařízení, podle nichž jsou vyráběny formy pro odlévání odlitků.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
  • Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézách a dalších obráběcích strojích.
  • Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
  • Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
  • Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
  • Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7211 - Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 24 119 00
72111 - Modeláři slévárenští 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání