Přeskočit navigaci

Práškový metalurg

Charakteristika

Práškový metalurg obsluhuje strojní zařízení na drcení a mletí surovin, úpravu prášků a jeho lisování v technologickém procesu práškové metalurgie.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Drcení, mletí a třídění surovin v technologickém procesu práškové metalurgie včetně obsluhy strojních zařízení.
  • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
  • Lisování prášků na přímočarých, rotačních a protlačovacích lisech.
  • Spékání, slinování polotovarů z prášků.
  • Tvarování výlisků.
  • Úprava prášků mícháním, proséváním a tříděním.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů 24 810 00
81211 - Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) 28 581 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání