Přeskočit navigaci

Hutník tažeč kovů

Charakteristika

Hutník tažeč kovů obsluhuje zařízení pro výrobu drátů, trubek a tyčí technologií tažení za studena i za tepla.

Činnosti

  • Hrotování trubek, nastřihování a hrotování tyčí, profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla pod bucharem.
  • Obsluha zařízení pro tažení drátů pomocí tvarových průvlaků nebo válečkových ploštících přístrojů.
  • Obsluha zařízení pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na jednoduchých nebo vícenásobných drátotazích.
  • Obsluha zařízení pro tažení ocelových profilů.
  • Obsluha zařízení pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena na jednotažných i na třítažných poloautomatických stolicích vč. přestavby stolice.
  • Obsluha zařízení pro tvarování (ploštění) speciálních drátů s vysokou přesností.
  • Ošetřování, údržba a drobné opravy tažných zařízení a technického vybavení tažírny.
  • Seřizování tažných zařízení.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů 24 810 00
81214 - Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání