Přeskočit navigaci

Hutník valcíř kovů

Charakteristika

Hutník valcíř kovů provádí odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Činnosti

  • Běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.
  • Obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje.
  • Průběžná kontrola výrobního procesu, kontrola jakosti výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění.
  • Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení.
  • Řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích.
  • Řízení procesu kontinuálního válcování materiálů.
  • Tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení.
  • Válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích.
  • Vybrušování a vypalování povrchových vad válcovaných materiálů.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů 24 810 00
81215 - Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách 28 446 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání