Přeskočit navigaci

Celní pracovník

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Celní pracovník zajišťuje ozbrojený doprovod, plní úkoly celního dohledu a podílí se na odhalování trestných činů, zajišťování podezřelých osob a pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu.

Činnosti

  • Dohled nad osobami, dopravními prostředky a pohybem zboží v oblasti ekonomických zájmů.
  • Ozbrojený doprovod určených druhů zboží, zásilek a zpráv pod dohledem celních orgánů.
  • Pátrání po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů.
  • Provádění kontrolní nebo asistenční činnosti.
  • Provádění specializovaných činností při dohledu s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
  • Provádění trestního řízení v rozsahu příslušných norem.
  • Samostatné plnění úkolů odhalování a zdokumentování celních a daňových deliktů, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
  • Vyřizování přestupků, které je svěřeno do působnosti celních orgánů, v blokovém řízení a s případným prováděním služebních zákroků.
  • Zajišťování a předvádění osob.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání