Přeskočit navigaci

Brusič technického a šperkového kamene

Charakteristika

Brusič technického a šperkového kamene provádí odborné činnosti při výrobě technického a šperkového kamene.

Činnosti

  • Broušení a leštění rovinných ploch kamenů.
  • Příprava práce ve výrobě technických a šperkových kamenů.
  • Rozřezávání syntetických i přírodních materiálů.
  • Seřizování a obsluha strojů, poloautomatů a automatů na zpracování technických a šperkových kamenů.
  • Vrtání děr technických a šperkových kamenů.
  • Zhotovování prototypů nebo funkčních vzorků technických a šperkových kamenů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.