Přeskočit navigaci

Samostatný technik zahradnické výroby

Charakteristika

Samostatný technik zahradnické výroby koordinuje a zajišťuje proces výroby v květinářském, ovocnářském, zelinářském, sadovnickém i školkařském oboru činnosti.

Činnosti

 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Konzultační a specializační poradenská činnost.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při zajišťování produkce zeleniny polní či rychlené.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení produkce sadby, sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Řízení a organizace floristických prací.
 • Řízení prodeje zahradnických produktů.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Tvorba návrhů a realizace projektů výzdoby interiérů a exteriérů včetně kalkulace nákladů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr a zajišťování osiv, hnojiv a dalších materiálů.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Zavádění nových kultur do zahradnické výroby.
 • Zpracovávání a projednávání obchodních smluv.
 • Zpracovávání návrhů a realizace výstav a floristických expozicí.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31421 - Technici agronomové 25 667 24 553
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.