Přeskočit navigaci

Samostatný technik zahradnické výroby

Charakteristika

Samostatný technik zahradnické výroby koordinuje a zajišťuje proces výroby v květinářském, ovocnářském, zelinářském, sadovnickém i školkařském oboru činnosti.

Činnosti

 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Konzultační a specializační poradenská činnost.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při zajišťování produkce zeleniny polní či rychlené.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení produkce sadby, sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Řízení a organizace floristických prací.
 • Řízení prodeje zahradnických produktů.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Tvorba návrhů a realizace projektů výzdoby interiérů a exteriérů včetně kalkulace nákladů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr a zajišťování osiv, hnojiv a dalších materiálů.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Zavádění nových kultur do zahradnické výroby.
 • Zpracovávání a projednávání obchodních smluv.
 • Zpracovávání návrhů a realizace výstav a floristických expozicí.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 266 24 547
31421 - Technici agronomové 26 179 24 750
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.