Přeskočit navigaci

Technik realizace a údržby zeleně

Charakteristika

Technik realizace a údržby zeleně organizuje a řídí práce při provádění méně náročných sadovnických a krajinářských úprav.

Činnosti

  • Organizace prací při výsadbě dřevin a živých plotů včetně jejich ošetřování.
  • Organizace prací při zakládání travnatých ploch včetně jejich ošetřování.
  • Poradenská činnost v oblasti sadovnictví.
  • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
  • Tvorba osazovacích plánů a včetně stanovení nákladů na stavby a úpravy.
  • Vedení provozních záznamů.
  • Zajišťování sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
  • Zajišťování základních stavebních prácí např. stavba cest, odvodnění terénu apod.
  • Zpracování základních projektů sadovnických a krajinářských úprav.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.