Přeskočit navigaci

Technik zahradnické výroby

Charakteristika

Technik zahradnické výroby řídí a zajišťuje produkci zeleniny, ovoce, okrasných rostlin, osiva a sadby ve volné půdě, v řízených uměle vytvořených podmínkách v interiéru a exteriéru.

Činnosti

 • Kontrola a vyhodnocování základních vegetačních faktorů.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Konzultační a poradenská činnost v zahradnictví.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací ve školkařské výrobě.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, třídění a expedice zahradnických produktů (a výpěstků) Expedice zahradnických produktů.
 • Realizace prodeje zahradnických produktů.
 • Řízení a organizace floristických prací.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, volba pěstitelské technologie, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31421 - Technici agronomové 25 667 24 553
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání