Přeskočit navigaci

Zahradnický technik

Charakteristika

Zahradnický technik řídí a zajišťuje produkci zeleniny, ovoce, okrasných rostlin, osiva a sadby, zabezpečuje realizaci a údržbu menších sadovnických a krajinářských úprav a zajišťuje služby v okrasném zahradnictví a floristice.

Činnosti

 • Kontrola a vyhodnocování základních vegetačních faktorů.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Nákup sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
 • Organizace a řízení prací při šlechtění, množení a ošetřování.
 • Organizace a řízení prací v zahradnické výrobě.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
 • Realizace prodeje zahradnických produktů.
 • Realizace projektů okrasných zahrad, výzdoby interiérů a exteriérů.
 • Vedení ekonomiky zahradnické organizace.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování návrhů a realizace floristických expozicí a výstav.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby menší firmy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání