Přeskočit navigaci

Specialista realizace a údržby zeleně

Charakteristika

Specialista realizace a údržby zeleně koordinuje a řídí činnosti na úseku realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Činnosti

  • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
  • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.
  • Poradenství v oboru arboristiky.
  • Prezentace firmy při výběrových řízeních.
  • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
  • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v sadovnictví.
  • Zpracování metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
  • Zpracování odborných posudků a oceňování dřevin.
  • Zpracování plánů údržby zeleně.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.