Přeskočit navigaci

Specialista zahradnické výroby

Charakteristika

Specialista zahradnické výroby řídí a organizuje květinářské, ovocnické, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Prezentace firmy při výběrovém řízení.
 • Provádění analýz a expertních hodnocení výsledků v zahradnické produkci.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Řízení odbytu a prodeje zahradnické produkce.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Tvorba a zajišťování výrobní a marketingové strategie.
 • Vedení ekonomiky zahradnické produkce.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání