Přeskočit navigaci

Kryptograf

Charakteristika

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Činnosti

  • Oprava a údržba spojového, technického a technologického zařízení.
  • Provádění revizní činnosti na kryptografických systémech a zařízeních elektronické kontroly.
  • Rozšiřování a zavádění bezpečnostních technologií.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon odborných prací kryptografické bezpečnosti při zpracování a přenosu utajovaných skutečností.
  • Výroba a testování kryptografického materiálu.
  • Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů.
  • Zajišťování systému příjmu a kontroly kryptografické a bezpečnostní techniky.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání