Přeskočit navigaci

Samostatný kryptograf

Charakteristika

Samostatný kryptograf koordinuje provoz kryptografického pracoviště, zajišťuje bezpečnostní správu kryptografických systémů.

Činnosti

  • Analýza odolnosti prostředků kryptografické ochrany.
  • Koordinace provozu pracoviště kryptografické ochrany.
  • Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací.
  • Práce na implementaci kryptografických prostředků.
  • Řízení montážních a oživovacích prací, uvádění do provozu systémů kryptografické ochrany.
  • Školení uživatelů kryptografické ochrany.
  • Testování systému, evidence kryptografického materiálu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování kryptografických analýz technických prostředků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání