Přeskočit navigaci

Samostatný kryptograf

Charakteristika

Samostatný kryptograf koordinuje provoz kryptografického pracoviště, zajišťuje bezpečnostní správu kryptografických systémů.

Činnosti

  • Analýza odolnosti prostředků kryptografické ochrany.
  • Koordinace provozu pracoviště kryptografické ochrany.
  • Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací.
  • Práce na implementaci kryptografických prostředků.
  • Řízení montážních a oživovacích prací, uvádění do provozu systémů kryptografické ochrany.
  • Školení uživatelů kryptografické ochrany.
  • Testování systému, evidence kryptografického materiálu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování kryptografických analýz technických prostředků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání