Přeskočit navigaci

Samostatný meteorolog

Charakteristika

Samostatný meteorolog komplexně zajišťuje a provádí meteorologické a klimatologické pozorování a měření.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a měření.
  • Letecké meteorologické pozorování na letištích.
  • Řešení meteorologických a klimatologických úkolů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31115 - Technici v oblasti meteorologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání