Přeskočit navigaci

Meteorolog specialista

Charakteristika

Meteorolog specialista zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, zpracovává koncepce rozvoje meteorologie, klimatologie a jejich jednotlivých oborů.

Činnosti

  • Koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.
  • Koordinace zabezpečování předpovědí počasí, výstražné a letecké meteorologické služby.
  • Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou působností.
  • Provádění a organizování provozních předpovědních činností všech druhů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích jednotlivých oborů.
  • Zpracovávání odborných posudků a informací o stavu atmosféry.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2112 - Meteorologové 00 31 883
21120 - Meteorologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání