Přeskočit navigaci

Pracovník vztahů k veřejnosti

Charakteristika

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Činnosti

  • Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
  • Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupu při jejich vyřizování.
  • Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech.
  • Poskytování informačních materiálů, brožur a jiných materiálů.
  • Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.
  • Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
  • Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
  • Získávání různorodých informací, jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání.
  • Zpracování návodů a obdobných materiálů pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících úřadu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2432 - Specialisté pro styk s veřejností 42 801 28 648
24320 - Specialisté pro styk s veřejností 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání