Přeskočit navigaci

Samostatný strážník obecní policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný strážník obecní policie řídí obecní policii se složitou organizační strukturou a komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Činnosti

  • Organizace opatření k zajištění věcných a personálních podmínek výkonu služby obecní policie.
  • Organizování kontrolní činnosti, hodnocení výkonu služby obecní policie a přijímání opatření k trvalému zlepšování.
  • Řízení jednotlivých služeb a specializovaných činností obecní policie (kynologie, přestupková sekce, výcvik apod.).
  • Samostatné řízení činnosti obecní policie a komplexní zajišťování záležitostí veřejného pořádku v rámci obce, nebo její územní části.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování závazných metodických pokynů a směrnic k výkonu služby obecní policie při zajišťování ochrany osob, majetku a veřejného pořádku v obci nebo její místní části.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.