Přeskočit navigaci

Strážník obecní policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník obecní policie plní základní a speciální úkoly při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování veřejného pořádku, řízení směn, koordinace činnosti zásahových skupin a určování taktiky zásahu.
  • Plnění úkolů dohledu nad veřejným pořádkem, ochranou bezpečnosti osob, majetku a zařízení v obci.
  • Provádění kontrolní činnosti a hodnocení výkonu služby strážníků.
  • Provádění zákroků a úkonů k zajištění pořádku, ochrany osob a majetku v rámci stanovených oprávnění.
  • Řízení operativních zásahů a záchranných akcí, rozhodování o použití speciální techniky a řešení komplikovaných postupů.
  • Vedení příslušné služební dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání