Přeskočit navigaci

Policejní komisař I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Policejní komisař I řídí nebo koordinuje výkon služby policie při dohledu nad veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností v rámci služby pořádkové, železniční a dopravní policie nebo služby cizinecké a pohraniční policie, vykonává policejní činnosti v trestním řízení v rámci služby kriminální policie a vyšetřování, vykonává specializované činnosti v rámci útvarů Policie ČR, nebo vykonává analytické činnosti pro potřeby výkonu služby policie.

Činnosti

 • Analytické činnosti ve službách policie v rámci útvarů Policie ČR.
 • Koordinace výkonu služby v organizačních článcích služby kriminální policie a vyšetřování.
 • Řízení dopravních inspektorátů Policie ČR okresních ředitelství.
 • Řízení obvodních a místních oddělení policie v rámci Policie ČR a okresních a městských ředitelství.
 • Řízení oddělení hlídkové služby Policie ČR a okresních a městských ředitelství.
 • Řízení oddělení železniční policie v rámci Policie ČR a okresních a městských ředitelství.
 • Řízení poříčních oddělení v rámci Policie ČR správy kraje.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon činností operačního důstojníka Policie ČR správy kraje.
 • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti.
 • Výkon specializovaných činností v rámci útvarů Policie ČR.
 • Výkon specializovaných činností v rámci zásahových jednotek Policie ČR.
 • Zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání