Přeskočit navigaci

Policejní inspektor I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Policejní inspektor I vykonává základní úkony policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, režimem ochrany státní hranice a vstupem a pobytem cizinců na území ČR, dohledu nad bezpečností silničního provozu, případně vykonává základní kriminalisticko-technické a podpůrné kriminalistické úkony při odhalování trestné činnosti.

Činnosti

  • Výkon služby při provádění policejních analýz v rámci útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR okresních a městských ředitelství.
  • Výkon služby v rámci eskortních skupin a oddělení, organizačních článků služební kynologie a jízdní policie Policie ČR okresních a městských ředitelství a Policie ČR správ krajů.
  • Výkon služby v rámci obvodních oddělení a oddělení hlídkové služby, oddělení železniční policie Policie ČR okresních ředitelství, obvodních oddělení a pohotovostních pořádkových odborů Policie ČR městských ředitelství, zásahových jednotek, oddělení doprovodu vlaků Policie ČR správ krajů.
  • Výkon služby v rámci organizačních článků dohledu nad silničním provozem a šetření dopravních nehod dopravních inspektorátů Policie ČR okresních a městských ředitelství, organizačních článků dohledu nad silničním provozem a dálničních oddělení Policie ČR správ krajů.
  • Výkon služby v rámci referátů cizinecké a pohraniční policie a oddělení cizinecké policie oblastních ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policie ČR a zařízení pro zajištění cizinců služby cizinecké a pohraniční policie Policie ČR.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání