Přeskočit navigaci

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců

Charakteristika

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců obsluhuje strojní zařízení používaná při úpravě surovin, výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.

Činnosti

  • Čistění, ošetřování a údržba strojů a zařízení.
  • Obsluha strojů a zařízení v úpravnách užitkových nerostů nebo nerudních surovin, ve výrobě cementu a vápna, v cihlářské a betonářské výrobě a ve výrobě stavební keramiky a izolací.
  • Řízení automatizovaných výrobních linek ve výrobě jednotlivých druhů keramiky, stavebních hmot a dílců.
  • Řízení sušicího procesu v sušárnách, pálení v pecích.
  • Řízení, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení na drcení, mletí, mísení, tepelné úpravy a dávkování surovin a dále strojů a zařízení ve výrobě jednotlivých druhů keramiky a stavebních hmot a dílců.
  • Strojní příprava, úprava a zpracování výchozích surovin, polotovarů a výrobků ve výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8114 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů 28 884 00
81141 - Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot 28 881 00
8181 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin 26 276 00
81812 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic) 00 00
81813 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků 25 331 00
81814 - Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.