Přeskočit navigaci

Dekoratér keramiky

Charakteristika

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Činnosti

  • Dekorování ruční malbou podle vlastních návrhů.
  • Kontrola kvality provedených dekorací před výpalem, po výpalu a opravy.
  • Provádění složitějších kompozic kombinací více dekoračních technik.
  • Příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek k dekorování.
  • Ruční malování keramických výrobků uměleckého charakteru (váz, dóz, amfor apod.).
  • Seřizování, obsluha a čištění dekoračních strojů.
  • Zdobení keramických výrobků různými dekoračními technikami.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73161 - Malíři skla a keramiky 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání