Přeskočit navigaci

Optik

Charakteristika

Optik provádí technologický proces opracování optických skel a jiných optických materiálů za studena za účelem zhotovení optických elementů a sestav včetně nanášení tenkých vrstev s předem stanovenými parametry dle výkresové dokumentace.

Činnosti

  • Komplexní technologický proces – řezání, tvarování, broušení, leštění, centrování, tmelení.
  • Kontrola parametrů, kvality a odolnosti optických ploch.
  • Obsluha strojů a zařízení při opracování optických elementů – čočky, hranoly, filtry, zrcadla.
  • Přípravné práce při zpracování optických polotovarů.
  • Specializované práce ve výrobě optických součástí – vakuové vrstvení.
  • Výroba optických elementů pomocí CNC optické technologie.
  • Výroba záměrných značek.
  • Zaznamenávání technických údajů, manipulace a práce s optickými elementy, mezioperační transport, ochranné balení a expedice.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7315 - Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob 18 317 00
73152 - Skláři dutého, lisovaného a technického skla 19 979 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání