Přeskočit navigaci

Papírenský inženýr manažer provozu

Charakteristika

Papírenský inženýr manažer provozu provádí řízení a organizaci prací rozsáhlého provozu ve výrobě papíru a celulózy na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Činnosti

 • Hlášení mimořádných situací přesahujících kompetence příslušným organizačním složkám.
 • Kontrola technologického procesu, OBP, PO.
 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců.
 • Organizování školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, zdravotní přípravy.
 • Organizování školení zaměstnanců v oblasti technologické.
 • Řešení mimořádných situací - odchylek od standardního postupu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajištění výroby výrobků z papíru, kartonu, lepenky a z kombinace různých materiálů.
 • Zajišťování dodržování kvality podle dokumentace kvality.
 • Zajišťování vybavení podřízených zaměstnanců všemi potřebnými pomůckami a ochrannými prostředky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 52 150 40 098
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 639 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.