Přeskočit navigaci

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství

Charakteristika

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství provádí zajišťování a organizaci procesů systémů řízení jakosti v potravinářské výrobě.

Činnosti

  • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti potravin.
  • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a bezpečnosti potravin a snižování ztrát z důvodů nekvality.
  • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
  • Vytváření a udržování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin ve firmě.
  • Zajišťování požadované kvalitativní a hygienické úrovně vstupních surovin a materiálů.
  • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupních surovin a materiálů, procesů a výstupních produktů.
  • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.