Přeskočit navigaci

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství

Charakteristika

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství metodicky řídí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu složitých výrobních procesů v potravinářství.

Činnosti

  • Navrhování opatření ke zvyšování kvality v potravinářství.
  • Provádění laboratorních zkoušek surovin, meziproduktů a výrobků podle stanovených kontrolních postupů a laboratorních metod.
  • Rozhodování o zastavení výroby a expedice.
  • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality v potravinářství.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.