Přeskočit navigaci

Lesní dělník

Charakteristika

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Činnosti

 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiva, přikrmování zvěře.
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Hnojení lesních porostů.
 • Manipulace se semeny, plody a šiškami, třídění, kontrola uskladnění, nakládka a vykládka včetně luštění šišek.
 • Obsluha zalesňovacích a školkovacích strojů nesených na traktorech.
 • Ochrana lesních kultur, včetně použití chemických prostředků a jejich přípravy.
 • Ostatní práce při provozu myslivosti.
 • Pomocné práce při inventurách a příjmu dříví.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Pomocné práce při těžbě dříví (např. při těžbě ve zvláštních případech).
 • Práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Ruční odkorňování dříví.
 • Ruční odvětvování pokácených stromů.
 • Ruční práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění srážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Ruční prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin.
 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů jak ze země a z poražených stromů, tak i ve výškách.
 • Shazování a ruční snášení klestu, pálení sházeného klestu.
 • Stavba oplocenek a oplůtků.
 • Vykonávání ručních prací v lesních školkách.
 • Výroba obalovaných sazenic.
 • Vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin.
 • Zalesňování sazenic lesních dřevin.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6210 - Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 18 050 19 749
62101 - Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa 00 19 030

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání