Přeskočit navigaci

Investiční makléř

Charakteristika

Investiční makléř provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků na základě jejich pověření.

Činnosti

  • Informování zákazníků o situaci na finančním trhu a perspektivách jeho vývoje.
  • Nákup a prodej všech druhů finančních prostředků včetně deviz v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků.
  • Sledování a analyzování vývoje trhu s cennými papíry, akciemi, obligacemi a jinými finančními nástroji včetně deviz.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění odborného poradenství pro členy týmu.
  • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním vývoji na tuzemských a zahraničních kapitálových a finančních trzích.
  • Získávání všech potřebných informací pro příslušné finančně-investiční transakce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 45 829 29 221
24123 - Burzovní makléři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání