Přeskočit navigaci

Zastavárník

Charakteristika

Zastavárník zajišťuje půjčování peněz klientům proti předmětům uloženým do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.

Činnosti

  • Ohodnocování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků a půjčování peněz.
  • Prodej zastavených předmětů v případě nezaplacení půjčky v dohodnuté lhůtě.
  • Půjčování peněz klientům proti předmětům uloženým do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.
  • Stanovování cen propadlých předmětů pro prodej nebo vyvolávacích cen pro aukce.
  • Vedení evidence půjček, předmětů a klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
42130 - Zastavárníci a půjčovatelé peněz 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání