Přeskočit navigaci

Aukcionář, dražebník

Charakteristika

Aukcionář, dražebník zajišťuje prodej různých druhů majetku, předmětů, klenotů, výrobků, komodit a živého inventáře na aukcích nebo dražbách.

Činnosti

  • Dodržování dražebních pravidel.
  • Prodej různých druhů majetku, výrobků a předmětů na aukcích nebo dražbách.
  • Vedení příslušné evidence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
33393 - Aukcionáři (dražitelé) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání