Přeskočit navigaci

Ošetřovatel

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Činnosti

 • Asistování při činnostech spojených s přijetím, propuštěním a přeložením pacienta.
 • Asistování při podávání léčivých přípravků neinvazivní cestou, zejména při podávání kůží.
 • Asistování při určených ošetřovatelských výkonech, popř. provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů.
 • Komplexní hygienická péče o pacienty, včetně základní prevence dekubitů a úpravy lůžka.
 • Odebírání biologického materiálu kromě invazivních způsobů odběru.
 • Péče o čistotu prostředí, hraček a ostatních předmětů.
 • Pečování o vyprazdňování pacientů.
 • Podílí se na poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu zejména na uspokojování základní biologických potřeb pacienta.
 • Pomoc při rozdělování stravy pacientům, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popř. krmení.
 • Provádění úpravy těla zemřelého.
 • Příprava pacientů k jednoduchým diagnostickým a terapeutickým výkonům, asistování při nich a poskytování ošetřovatelské péče při těchto výkonech a po nich.
 • Sledování fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů, informování o jejich změnách nejbližšímu nadřízenému.
 • Výpomoc při ošetřování a výchově dětí.
 • Zajišťování doprovodu nemocných na různá odborná vyšetření.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5321 - Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 17 064 19 250
53211 - Ošetřovatelé ve zdravotnických a sociálních zařízeních 16 881 19 981

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání