Přeskočit navigaci

Státní zástupce

Charakteristika

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Činnosti

  • Podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení nebo na vstup do již zahájeného občanského soudního řízení.
  • Spolupráce při prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.
  • Výkon dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství.
  • Vykonávání dozoru nad způsobem výkony vazby, trestu odnětí svobody apod.
  • Zastupování státu v trestních věcech.
  • Zpracování a podání obžaloby jménem státu v trestním řízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci 16 132 23 050
26112 - Státní zástupci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání