Přeskočit navigaci

Soudce

Charakteristika

Soudce v pozici zákonného soudce jako samosoudce nebo jako člen soudního senátu nezávisle rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, o jejich osobním stavu a o vině a trestu v trestních věcech a ve správním soudnictví.

Činnosti

  • Projednávání a rozhodování o ústavních stížnostech a o zrušení zákonů a jiných právních předpisů.
  • Projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.
  • Projednávání a rozhodování věcí správních a trestních.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání