Přeskočit navigaci

Notář

Charakteristika

Notář vykonává notářské a další právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti, především sepisuje veřejné listiny, ověřuje jejich pravost a přijímá věci do úschovy.

Činnosti

 • Osvědčování právně významných skutečností.
 • Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu.
 • Provádění vidimace a legalizace v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Přijímání listin a peněz do úschovy.
 • Řízení notářského úřadu.
 • Sepisování veřejných listin o právních úkonech.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon funkce insolvenčního správce a správce majetku.
 • Výkon funkce soudního komisaře a dalších činností v rámci řízení o dědictví.
 • Výkon právních služeb v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
 • Zastupování osob ve správním a občanském soudním řízení v rozsahu podle zvláštního zákona.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965
26192 - Notáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání