Přeskočit navigaci

Brusič skla

Charakteristika

Brusič skla provádí broušení, leštění a další povrchovou úpravu vzorů a dekorací skleněných výrobků a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Činnosti

 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Chemické leštění zušlechtěného olovnatého, sodnodraselného a přejímaného skla včetně přípravy lešticí lázně, udržování lázně v potřebné koncentraci a teplotě.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Obrušování a vybrušování různých dekoračních motivů.
 • Provádění vnějšího i vnitřního sámování a zavrtávání výrobků.
 • Příprava brusných materiálů, pracovních pomůcek a seřizování strojů a pomůcek (např. kotouč).
 • Ruční broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na strojích a zařízeních.
 • Tvorba výtvarně náročných vzorů a dekorací vybrušováním skleněných výrobků na kotoučích s různými profily při využití všech technik broušení.
 • Vybrušování plastik, reliéfů apod.
 • Vytváření dekoračních motivů a celků včetně stanovení pracovních postupů pro jednotlivé dekorační techniky.
 • Zušlechťování skla broušením a leštěním na brousicích strojích.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7315 - Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob 18 317 00
73153 - Brusiči skla 19 180 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání